Zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Jak go uzyskać?

Zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Jak go uzyskać? Zasiłek macierzyński przysługuje każdej kobiecie, która urodziła dziecko. Przypominamy m.in., na jakiej podstawie ustalana jest kwota zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek macierzyńskim przysługuje w trakcie urlopu macierzyńskiego. Przepisy dotyczące urlopu macierzyńskiego w 2021 roku się nie zmieniają.

Zasiłek macierzyński przysługuje niezależnie od tego, jak długo ma się ubezpieczenie chorobowe. Jego kwota jest ustalana na podstawie wcześniejszych dochodów oraz okresu, za który jest pobierany. Może wynosić:

  • 100 procent podstawy wymiaru - w czasie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz przez pierwsze sześć tygodniu urlopu rodzicielskiego,
  • 60 procent podstawy wymiaru - w czasie urlopu rodzicielskiego (powyżej sześciu tygodni),

lub

  • 80 procent podstawy wymiaru przez cały okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego - należy złożyć wniosek do 14 dni po porodzie (chodzi o to, aby kobieta od razu zadeklarowała, że po urlopie macierzyńskim wykorzysta cały przysługujący jej urlop rodzicielski).

Zobacz też: Urlop macierzyński 2021. Ile wynosi zasiłek macierzyński? Jak i do kiedy należy złożyć wniosek?

Podstawę wymiaru zasiłku wylicza się na podstawie:

  • przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za okres 12 miesięcy kalendarzowych, poprzedzonych miesiącem, w którym powstała niezdolność do pracy. Odlicza się od tej sumy potrącone przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne,
  • dla kobiety, która nie jest pracownikiem, przeciętny miesięczny dochód, od którego odpłacana jest składka na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe za okres 12 miesięcy, przed miesiącem, w którym osoba idzie na urlop. Od tej kwoty należy odjąć 13,71 proc.

Zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Jakie są terminy?

  • Roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.
  • Jeśli nie zgłosiłaś roszczenia o wypłatę zasiłku z przyczyn niezależnych od ciebie, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.
  • Wypłata zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

Jak uzyskać zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego? Można to zrobić na kilka sposobów: przez internet, pocztą lub osobiście. Szczegóły na stronie: zus.pl.

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?
Więcej o: