500 Plus, zasiłek macierzyński i becikowe. Zobacz, ile pieniędzy mogą dostać rodzice w 2021 roku

500 plus to nie wszystko, na co mogą liczyć rodzice w 2021 roku. Lista świadczeń jest naprawdę długa. Trudno wyliczyć dokładną kwotę, która przypadnie poszczególnej rodzinie, ponieważ wiele świadczeń jest zależnych od progu dochodowego. Sprawdzamy, ile pieniędzy mogą dostać rodzice w 2021 roku.

Ile pieniędzy mogą dostać rodzice w 2021 roku? Becikowe

Becikowe to jedno z pierwszych świadczeń, na które mogą liczyć rodzice po narodzinach dziecka. Jest to jednorazowa zapomoga. Becikowe przysługuje wyłącznie wtedy, gdy matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Istotny jest także dochód na osobę w rodzinie - nie może on przekroczyć 1 922 zł netto.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT: Becikowe 2021. Kiedy becikowe przysługuje? Kiedy złożyć wniosek o becikowe?

Ile pieniędzy mogą dostać rodzice w 2021 roku? Zasiłek macierzyński

W trakcie urlopu macierzyńskiego matce przysługuje zasiłek macierzyńskim. Jego kwota jest ustalana na podstawie wcześniejszych dochodów oraz okresu, za który jest pobierany. Może wynosić:

 • 100 procent podstawy wymiaru - w czasie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz przez pierwsze sześć tygodniu urlopu rodzicielskiego,
 • 60 procent podstawy wymiaru - w czasie urlopu rodzicielskiego (powyżej sześciu tygodni),

lub

 • 80 procent podstawy wymiaru przez cały okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego - należy złożyć wniosek do 14 dni po porodzie (chodzi o to, aby kobieta od razu zadeklarowała, że po urlopie macierzyńskim wykorzysta cały przysługujący jej urlop rodzicielski).
Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Ile pieniędzy mogą dostać rodzice w 2021 roku? 500 plus

Nie można zapomnieć o najważniejszym świadczeniu. Najważniejszym, ponieważ wypłacanym co miesiąc każdej rodzinie, która zgłosi się do programu. Kwota jest stała – wynosi 500 złotych. Świadczenie przysługuje od kwietnia 2016 roku. Program Rodzina 500 plus czekają zmiany w 2021 roku. Warto zapoznać się z nimi jak najszybciej:

WIĘCEJ NA TEN TEMAT - 500 plus 2020. Co się zmieni do 2023 roku? Czy to koniec 500 plus?

Ile pieniędzy mogą dostać rodzice w 2021 roku? 300 plus na wyprawkę

A kiedy dziecko rozpoczyna przygodę szkolną, można wystąpić o 300 plus. To tak zwana wyprawka szkolna. Jest jednak wiele wytycznych, które należy spełnić, aby otrzymać pieniądze z 300 plus.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT: 300 plus – co musisz wiedzieć?

Ile pieniędzy mogą dostać rodzice w 2021 roku? Świadczenia rodzinne

W Polsce można także wystąpić o liczne świadczenia rodzinne. Oprócz becikowego należą do nich:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy),
 • świadczenie rodzicielskie, czyli tzw. kosiniakowe.

Prawo do otrzymania wsparcia w ramach tych świadczeń określone jest w ustawie  z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT: 500 plus to niejedyne świadczenie, jakie rodzicom oferuje państwo

Ile pieniędzy mogą dostać rodzice w 2021 roku? Ulga podatkowa na dziecko

Gdy chcemy rozliczyć PIT, możemy skorzystać z ulgi podatkowej na dziecko. Przysługuje ona podatnikom, którzy składają swoje roczne zeznania podatkowe na druku PIT-36 lub PIT-37. Ulga przysługuje opiekunom i rodzicom zastępczym.

Ulgi podatkowej na dziecko możemy skorzystać:

 • jeśli mamy jedno dziecko i wychowujemy je samotnie nie możemy zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł,
 • jeśli mamy jedno dziecko i jesteśmy małżeństwem przez cały rok - razem z małżonkiem nie możemy zarabiać więcej niż 112 000 zł rocznie,
 • jeśli mamy jedno dziecko i nie jesteśmy w związku małżeńskim z jego rodzicem - nie możemy zarabiać więcej niż 56 000 rocznie.

Ulga podatkowa wynosi:

 • na pierwsze dziecko dostaniemy 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
 • na drugie dziecko dostaniemy 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
 • na trzecie dziecko dostaniemy 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł),
 • na czwarte i każde kolejne dziecko dostaniemy 225 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 700 zł).

Co ważne, kwoty sumują się. Jeśli wychowujemy dwójkę dzieci, ulga wynosi więc 2 224,08 zł.

Ile pieniędzy mogą dostać rodzice w 2021 roku? Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy się tym, którzy nie otrzymują należnego im wsparcia od osób zobowiązanych wobec nich do alimentacji. Fundusz alimentacyjny przysługuje do ukończenia przez osobę uprawnioną 18 lat (w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej - do ukończenia przez nią 25 roku życia, a gdy posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo).

Obowiązuje tu kryterium dochodowe -  dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie może wynosić więcej niż 725 zł.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT: Alimenty na dziecko. Wyższy próg dochodowy ułatwi pozyskiwanie środków z funduszu alimentacyjnego

Ile pieniędzy mogą dostać rodzice w 2021 roku? Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to nietypowe świadczenie. Nie są to pieniądze przelane na konto rodziców, a forma zniżek w różnych punktach usługowo-handlowych. Dzięki Karcie Dużej Rodziny mniej zapłacimy za pociąg czy bilety do kina. Duża rodzina to taka, która wychowuje troje i więcej dzieci.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT: Karta Dużej Rodziny: ulgi, zmiany

Ile pieniędzy mogą dostać rodzice w 2021 roku? Bon na wakacje

W 2020 roku pojawiło się nowe świadczenie – bon turystyczny na wakacje dla dziecka. Dzięki niemu za wakacje zapłacimy mniej. Można nim uiścić opłatę za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT: Bony 500 plus na wakacje. Do kiedy można wykorzystać pieniądze? I na co je można przeznaczyć?

Więcej o: