1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 2021. Sprawdź, do kiedy można starać się o świadczenie

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 2021. Wyjaśniamy, w jakich sytuacjach można ubiegać się o świadczenie i kiedy upływa ostateczny termin składania wniosków.

O zasiłek opiekuńczy rodzice mogą starać się w kilku przypadkach, takich jak zamknięcie z powodu koronawirusa żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której chodzi dziecko. O pieniądze można starać się do końca stycznia.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 2021 - komu przysługuje?

Z oficjalnego komentarza ZUS wynika, że dodatkowy zasiłek przysługuje rodzicom także w sytuacjach kiedy wymienione placówki nie mogą zapewnić opieki dzieciom z powodu ich ograniczonego działania w czasie epidemii (np. w sytuacjach, gdy część dzieci uczy się zdalnie, a cześć stacjonarnie).

Świadczenie jest przeznaczone dla rodziców dzieci do lat ośmiu oraz starszych z orzeczeniem o niepełnosprawności. Mogą ubiegać się o nie ubezpieczeni rodzice niepełnosprawnych dzieci do 16. roku życia, do 18. roku życia (w sytuacji, gdy dzieci mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) oraz do 24. roku życia (w przypadku osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).

Należy zaznaczyć, że wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy można złożyć także w sytuacji, gdy z powodu koronawirusa niania lub inny opiekun nie może zająć się dzieckiem.

Świadczenia rodzinne 2021 - komu przysługują?Świadczenia rodzinne 2021. Sprawdź, komu przysługują i ile wynoszą?

Jak ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć u pracodawcy lub zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Dokument ten jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek. Natomiast osoby, prowadzące własną działalność, powinny złożyć oświadczenie ZUS. Mogą to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych.

Przypominamy, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wlicza się w limit 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyzwanego na ogólnych zasadach. Świadczenie nie przysługuje również w sytuacji, gdy jeden z rodziców jest bezrobotny lub korzysta z urlopu rodzicielskiego albo wychowawczego, przez co może zapewnić dziecku opiekę.

Powrót do szkół ósmoklasistów i maturzystów w lutym?Powrót uczniów do szkół w lutym? Minister Czarnek: Jest na to szansa. Powiedział, które klasy wrócą w pierwszej kolejności

Zobacz wideo Co ze szczepieniami dzieci? Czy chore będą miały pierwszeństwo? Odpowiada dr Grażyna Cholewińska-Szymańska