Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny to jedno ze świadczeń rodzinnych. Jest wypłacany od wielu lat. Przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, pod warunkiem, że posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osobie, która ukończyła 75 lat. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny – co to?

Zasiłek pielęgnacyjny to jedno ze świadczeń rodzinnych. Jego nadrzędnym celem jest pokrycie przynajmniej części wydatków, które są związane z zapewnienia osobie niepełnosprawnej należytej opieki i pomocy w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.  Jak czytamy w art. 16 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych:

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny a świadczenie pielęgnacyjne

Zasiłek pielęgnacyjny to nie to samo co świadczenie pielęgnacyjne! Choć w języku potocznym często używa się tych nazw wymiennie, a  obie formy pomocy są przeznaczone dla opiekunów osób niepełnosprawnych, to jednak znacząco się różnią od siebie. Jak? Zasiłek to forma dodatkowej wypłaty, dodatku dla potrzebującej osoby niepełnosprawnej. Świadczenie pielęgnacyjne jest zastępnikiem  wypłaty opiekuna. Przysługuje, gdy dana osoba rezygnuje z pracy, aby opiekować się niepełnosprawną osobą z rodziny.

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Zasiłek pielęgnacyjny. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny należy się niepełnosprawnym dzieciom do 16. roku życia. Co ważne, muszą one posiadać orzeczenie o niepełnosprawności. Także seniorzy powyżej 75. roku życia mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny.

Jakie jeszcze warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny? Świadczenie przysługuje także opiekunom osób w wieku powyżej 16. roku życia. Jeśli posiadają oni orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo zaświadczenie odpowiedniego zakładu ubezpieczeń (ZUS lub KRUS) o zaliczeniu płatnika do I grupy inwalidzkiej, pieniądze się należą. Ponadto zasiłek jest przyznawany również osobom powyżej 16. roku życia, które posiadają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub odpowiednie orzeczenie zakładu ubezpieczeń zaliczające płatnika do II grupy inwalidzkiej. Jednak w takiej sytuacji należy spełnić kolejny warunek - niepełnosprawność musiała powstać przed ukończeniem przez inwalidę 21 roku życia.

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych mówi jasno o tym, komu należy się zasiłek pielęgnacyjny:

  1. niepełnosprawnemu dziecku;
  2.  osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  3. osobie, która ukończyła 75 lat.
  4. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia
Więcej o: