Becikowe 2021. Komu przysługuje becikowe? Jak złożyć wniosek o becikowe?

Becikowe to jednorazowe zasilenie budżetu domowego z okazji narodzin dziecka. Świeżo upieczeni rodzice muszą jednak złożyć stosowny wniosek. Gdzie i jak złożyć wniosek o becikowe?

Becikowe jest jednorazową zapomogą, którą otrzymują świeżo upieczeni rodzice z tytułu narodzin dziecka. Powiększenie rodziny i konieczność skompletowania wyprawki zwykle pociągają za sobą masę wydatków. Becikowe zostało obmyślone w ten sposób, żeby zasilić rodzinny budżet na ten cel.  

Becikowe 2021. Kiedy becikowe przysługuje? Kiedy złożyć wniosek o becikowe?Becikowe 2021. Kiedy becikowe przysługuje? Kiedy złożyć wniosek o becikowe?

Do 2013 roku becikowe wynosiło 1000 zł i było przyznawane na każde dziecko. Dochody rodziców nie były wówczas brane pod uwagę. Zasady przyznawania becikowego uległy jednak zmianie, zaczęło obowiązywać kryterium dochodowe.

Becikowe 2021 - komu przysługuje

Becikowe jest wypłacane na mocy ustawy z 12 października 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zapomoga przyznawana jest rodzicom nowo narodzonego dziecka, jego opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym dziecka.

Becikowe 2021 - jakie warunki trzeba spełnić, żeby je otrzymać? 

Aby otrzymać becikowe, trzeba spełniać następujące warunki:

  • być obywatelem Polski i mieszkać w Polsce lub być cudzoziemcem i mieszkać w Polsce;
  • mama dziecka, od co najmniej dziesiątego tygodnia ciąży aż do porodu, musi być pod opieką lekarską;
  • dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1 922 zł netto.

Zasiłek pielęgnacyjny 2021. Waloryzacja nie tylko emerytur. Wzrośnie kwota także dodatkowych świadczeńZasiłek pielęgnacyjny 2021. Waloryzacja nie tylko emerytur. Wzrośnie kwota także dodatkowych świadczeń

Becikowe 2021 - ile wynosi?

Becikowe 2021 wynosi 1000 zł na dziecko. Wysokość świadczenia jest stała, wypłata jest jednorazowa, becikowe jest wolne od podatku dochodowego.

Becikowe 2021 - kiedy wypłata świadczenia?

Becikowe jest wypłacane w zależności od tego, kiedy złożymy komplet wymaganych dokumentów. Jeśli świeżo upieczeni rodzice złożą je do dziesiątego dnia miesiąca, do jego końca zostanie im wypłacona zapomoga. Jeśli zaś złożą dokumenty po dziesiątym dniu miesiąca, świadczenie zostanie wypłacone do końca kolejnego miesiąca.

Becikowe 2021 - jak wypłacane jest świadczenie?

Becikowe jest wypłacane przelewem na konto (wskazane w złożonym wniosku), przekazem pocztowym lub można je pobrać w kasie urzędu.

Zobacz wideo
Więcej o: