1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Urlopy rodzicielskie. Przepisy dotyczące obniżenia etatu i urlopu wychowawczego zostaną doprecyzowane

Rząd chce doprecyzować przepisy o obniżeniu etatu i urlopie wychowawczym. Okazję do tego stwarza wdrażanie unijnej dyrektywy dotyczącej łączenia pracy z opieką.

Okres, w którym rodzic skraca swój czas pracy po powrocie z macierzyńskiego lub rodzicielskiego, nie obniża wymiaru urlopu wychowawczego. To wniosek z odpowiedzi Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) na wystąpienie prof. Adama Bodnara, rzecznika praw obywatelskich. Resort  podtrzymał wcześniejszą interpretację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (z 2014 r.) i zapowiedział, że takie rozwiązanie może znaleźć się w Kodeksie pracy.

Urlopy rodzicielskie. Będą zmiany w przepisach 

Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", okazją do uregulowania na stałe kwestii dotyczących urlopów rodzicielskich będzie nowelizacja Kodeksu pracy w związku z koniecznością wdrożenia dyrektywy unijnej 2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (do 2 sierpnia 2022 r.).

Obecnie analizowane są rozwiązania w tym zakresie, jednak nie została jeszcze podjęta decyzja, jakie konkretnie zmiany zostaną wprowadzone do przepisów K.p.

- podkreśliła Iwona Michałek, wiceminister rozwoju, pracy i technologii. Zgodnie z art. 1867 K.p. pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pisemny wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy maksymalnie o połowę w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca musi się na to zgodzić. .

Urlop rodzicielski 2021. Co należy o nim wiedzieć?Urlop rodzicielski 2021. Co należy o nim wiedzieć?

Urlopy rodzicielskie. RPO: jest potrzeba uściślenia regulacji

W swoim wystąpieniu RPO przyznał, że należy doprecyzować przepisy.

Sformułowanie "w okresie, w którym mógłby korzystać" można bowiem rozumieć w taki sposób, że skutkiem skorzystania z prawa do obniżenia wymiaru jest utrata tej części urlopu wychowawczego, która została alternatywnie "wykorzystana" na pracę w niższym wymiarze

- wskazał. Czyli jeśli pracownik złoży wniosek o obniżenie etatu np. na rok (przez taki czas przysługuje mu szczególna ochrona przed zwolnieniem), to wymiar przysługującego mu urlopu wychowawczego skróci się o 12 miesięcy (z pełnego wymiaru 35 miesięcy dla jednego rodzica do 23 miesięcy). Jak przywołuje RPO, odmienną interpretację przyjął w 2014 r. ówczesny resort pracy. Uznał, że obniżenie etatu jest uprawnieniem odrębnym od urlopu wychowawczego i nie wpływa na wymiar tego ostatniego. Warto jednak podkreślić, że wyjaśnienia ministerstwa nie są wiążącym prawem, a sam przepis jest na tyle nieostry, że równie dobrze można przyjmować odwrotne stanowisko.

Z tego względu pojawia się potrzeba wprowadzenia odpowiedniego uściślenia regulacji K.p. usuwającej prezentowane na jej tle rozbieżne poglądy

- podkreślił.

Zobacz: Urlop wychowawczy 2021. Ile trwa urlop wychowawczy? Do kiedy urlop wychowawczy można wykorzystać?

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?