Nowa płaca minimalna 2021. Sprawdź, jaka będzie najniższa krajowa netto i brutto

W Polsce najniższe wynagrodzenie otrzymuje około 1,7 miliona osób. Sprawdź, o ile wzrośnie płaca minimalna w 2021 roku i jak to się przełoży na wynagrodzenia netto i brutto Polaków.

Przypominamy, że w świetle obowiązującego prawa do wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się odprawy emerytalnej, dodatku za pracę w nadgodzinach, nagrody jubileuszowej oraz odprawy rentowej. Rada ministrów zadecydowała, że płaca minimalna w 2021 roku wzrośnie od 200 zł brutto w stosunku do 2020 roku.

Nowa płaca minimalna 2021

W praktyce oznacza to, że w 2021 płaca minimalna wyniesie 2800 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych 18,30 zł. W stosunku do minionego roku wysokość minimalnego wynagrodzenia wzrośnie o 7,7 proc. (w 2020 roku wynosiła 2600 zł). Oznacza to, że pracownik na rękę dostanie 2061,67 zł.

Przemysław Czarnek Minister Czarnek o zmianach programowych. "Trzeba zapoznać dzieci i młodzież z ich wielkim dziedzictwem"

Warto wspomnieć, że rząd zdecydował się na większą podwyżkę, niż musiał, gdyż kwota wynagrodzenia za pracę w 2021 r., wynikająca z minimum ustawowego powinna wynosić przynajmniej 2716,10 zł.

Dzięki tym podwyżkom dochody gospodarstw domowych wzrosną w przyszłym roku o blisko 3 miliardy złotych. Zależy nam na tym, żeby dochody Polaków wzrastały

- mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Trzeba zaznaczyć, że w tym roku oprócz płacy minimalnej wzrosły również: wysokość dodatku za pracę w nocy, wysokości odpraw z tytułu zwolnień grupowych oraz kwoty nagród jubileuszowych i wynagrodzeń za czas gotowości do pracy oraz przestój.

Niestety, wraz ze wzrostem płacy minimalnej, w górę idą również inne zależne od niej opłaty, takie jak m.in. kara za brak ważnego ubezpieczenia OC, która wzrosła o 400 zł, do 5,6 tys. zł oraz wysokość składek ZUS dla początkujących przedsiębiorstw, bo tzw. mały ZUS wyniesie około 231 zł, czyli o 16,50 zł więcej, niż w 2020 roku.

24-latek spłacił kredyt hipoteczny24-letni youtuber spłacił kredyt hipoteczny, aby jego tata mógł przejść na wcześniejszą emeryturę. Wzruszające nagranie

Zobacz wideo
Więcej o: