1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Zasiłek opiekuńczy. Sprawdź, do kiedy będzie wypłacany i kto może liczyć na zasiłek

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany niemal od samego początku pandemii. Nie licząc kilku przerw, rodzice mogą liczyć na finansowe wsparcie już prawie od 10 miesięcy. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie ponownie wydłużony. Do kiedy mija termin składania wniosków oraz kiedy wypłaty dodatkowe zasiłku opiekuńczego?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 17 stycznia

W związku z ograniczeniem w czasie ferii zimowych organizacji opieki dla najmłodszych uczniów – między innymi niemożnością organizacji półkolonii, kolonii i innych form wypoczynku - Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o wydłużeniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał do 17 stycznia. Mogą z niego skorzystać rodzice dzieci do lat 8, którzy w tym czasie będą sprawowali osobistą opiekę nad dzieckiem.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony. "Decyzje podejmujemy na bieżąco"

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Zasiłek opiekuńczy. Kiedy przysługuje?

Przypomnijmy, opieka na dziecko do przysługuje rodzicom dzieci do lat 8, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w kilku przypadkach. Jak podaje ZUS, są to sytuacje:

 • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,
 • otwarcia tych placówek, gdy nie mogą one zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii COVID-19 albo
 • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię (link do strony zewnętrznej) lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna (link do strony zewnętrznej) z powodu COVID-19.

Przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 2087) wprowadziły obowiązek prowadzenia przez szkoły podstawowe działalności opiekuńczej dla uczęszczających do klas I-III dzieci osób:

 • zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz
 • realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Jak podaje ZUS, rodzice dziecka, którzy chcą skorzystać z opieki, składają do dyrektora szkoły wniosek o objęcie ich dziecka opieką. Rodzicom dziecka, którzy wystąpili do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką i korzystają z tej opieki, nie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.