1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Maksymalny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego. Dla kogo 60, a dla kogo 30 lub 14 dni?

Przepisy jasno określają, ile wynosi maksymalny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego. Sprawdzamy, za ile dni w roku kalendarzowym możesz otrzymać zasiłek opiekuńczy. Jak czytamy na stronie ZUS-u, ten limit zależy między innymi od tego, kim się opiekujesz.

Maksymalny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego. Dla kogo 60 dni?

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie zus.pl, można otrzymać zasiłek maksymalnie za 60 dni w roku kalendarzowym, gdy opiekujemy się:

 •  chorym dzieckiem w wieku do 14 lat;
 • zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat, np. z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka czy przedszkola, do którego dziecko uczęszcza (pozostałe sytuacje wymieniliśmy w materiałach dla nauczyciela na s. 32). Możesz skorzystać z zasiłku opiekuńczego z powodu opieki nad dzieckiem własnym, dzieckiem małżonka, dzieckiem przysposobionym, a także dzieckiem, które przyjmiesz na wychowanie i utrzymanie.

Maksymalny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego. Dla kogo 30 dni?

ZUS określa także przepisy, które mówią o tym, kto może wykorzystać 30 dni w roku kalendarzowym. Taki maksymalnym okres wypłaty zasiłku opiekuńczego przysługuje, w przypadku gdy opiekujemy się:

 • dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 8 lat, ale ma mniej niż 18 lat –w związku z porodem, chorobą albo pobytem w szpitalu Twojego małżonka lub rodzica dziecka, który stale opiekuje się tym dzieckiem;
 • chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 14 lat, ale ma mniej niż 18 lat. Trzydziestodniowy limit dni zasiłkowych przysługuje, jeśli dziecko niepełnosprawne ma:

  - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

  - orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: -konieczności stałej albo długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji; -konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Limit 30 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przysługuje łącznie ojcu i matce dziecka niepełnosprawnego. Wynosi on maksymalnie 30 dni także wtedy, gdy w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko niepełnosprawne w wieku od 8 lub 14 do 18 lat.
Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Maksymalny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego. Dla kogo 14 dni?

A co jeśli musimy zająć się chorym dzieckiem w wieku powyżej 14 lat (które nie jest niepełnosprawne) lub innym chorym członkiem rodziny (na przykład małżonkiem, rodzicem, rodzicem dziecka, teściem)? W takiej sytuacji przysługuje zasiłek przez 14 dni. Jak donosi ZUS:

Abyś otrzymał zasiłek za opiekę nad wymienionymi chorymi członkami rodziny, muszą oni mieszkać z tobą w czasie choroby.

 WIĘCEJ NA TEMAT MAKSYMALNEGO OKRESU WYPŁATY ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO DOWIESZ SIĘ TU.