Maksymalny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego. Dla kogo 60, a dla kogo 30 lub 14 dni?

Przepisy jasno określają, ile wynosi maksymalny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego. Sprawdzamy, za ile dni w roku kalendarzowym możesz otrzymać zasiłek opiekuńczy. Jak czytamy na stronie ZUS-u, ten limit zależy między innymi od tego, kim się opiekujesz.

Maksymalny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego. Dla kogo 60 dni?

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie zus.pl, można otrzymać zasiłek maksymalnie za 60 dni w roku kalendarzowym, gdy opiekujemy się:

  •  chorym dzieckiem w wieku do 14 lat;
  • zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat, np. z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka czy przedszkola, do którego dziecko uczęszcza (pozostałe sytuacje wymieniliśmy w materiałach dla nauczyciela na s. 32). Możesz skorzystać z zasiłku opiekuńczego z powodu opieki nad dzieckiem własnym, dzieckiem małżonka, dzieckiem przysposobionym, a także dzieckiem, które przyjmiesz na wychowanie i utrzymanie.

Maksymalny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego. Dla kogo 30 dni?

ZUS określa także przepisy, które mówią o tym, kto może wykorzystać 30 dni w roku kalendarzowym. Taki maksymalnym okres wypłaty zasiłku opiekuńczego przysługuje, w przypadku gdy opiekujemy się:

  • dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 8 lat, ale ma mniej niż 18 lat –w związku z porodem, chorobą albo pobytem w szpitalu Twojego małżonka lub rodzica dziecka, który stale opiekuje się tym dzieckiem;
  • chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 14 lat, ale ma mniej niż 18 lat. Trzydziestodniowy limit dni zasiłkowych przysługuje, jeśli dziecko niepełnosprawne ma:

    - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

    - orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: -konieczności stałej albo długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji; -konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Limit 30 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przysługuje łącznie ojcu i matce dziecka niepełnosprawnego. Wynosi on maksymalnie 30 dni także wtedy, gdy w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko niepełnosprawne w wieku od 8 lub 14 do 18 lat.
Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Maksymalny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego. Dla kogo 14 dni?

A co jeśli musimy zająć się chorym dzieckiem w wieku powyżej 14 lat (które nie jest niepełnosprawne) lub innym chorym członkiem rodziny (na przykład małżonkiem, rodzicem, rodzicem dziecka, teściem)? W takiej sytuacji przysługuje zasiłek przez 14 dni. Jak donosi ZUS:

Abyś otrzymał zasiłek za opiekę nad wymienionymi chorymi członkami rodziny, muszą oni mieszkać z tobą w czasie choroby.

 WIĘCEJ NA TEMAT MAKSYMALNEGO OKRESU WYPŁATY ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO DOWIESZ SIĘ TU.

Więcej o: