1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Zasiłek rodzinny w 2021. Komu przysługuje zasiłek rodzinny? Ile wynosi zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego są przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dziecka oraz zapewnienie środków niezbędnych do kształcenia. Komu przysługuje zasiłek rodzinny? A komu przysługuje prawo do dodatków do zasiłku rodzinnego? Sprawdzamy, czy coś się zmieni w zasiłku rodzinnym 2021.

Zasiłek rodzinny w 2021. Dla kogo?

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują rodzicom dziecka, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym dziecka, a także osobom uczącym się. O przyznaniu i wypłatach świadczeń rodzinnych decyduje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej takie świadczenie.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków z tego tytułu przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie uczącej się. Zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia lub
 • nauki w szkole, ale nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).
Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Zasiłek rodzinny w 2021. Wysokość świadczenia

Wysokość zasiłku rodzinnego nie zmienia się w 2021 roku. Zasiłek rodzinny 2021 wynosi miesięcznie:

 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT: Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego 2020 - co warto o nich wiedzieć?

Zasiłek rodzinny 2021 i dodatki do zasiłku rodzinnego 2021. Kryterium dochodowe

Co ważne, aby otrzymać zasiłek rodzinny, należy spełniać kryterium dochodowe. Nie każdemu należy się zasiłek rodzinny 2021. Przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie może przekroczyć kwoty 674 zł.

Wyższa kwota na osobę w rodzinie przypada tylko w przypadku osoby niepełnosprawnej. Jeśli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, gdy przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.