Zasiłek rodzinny w 2021. Komu przysługuje zasiłek rodzinny? Ile wynosi zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego są przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dziecka oraz zapewnienie środków niezbędnych do kształcenia. Komu przysługuje zasiłek rodzinny? A komu przysługuje prawo do dodatków do zasiłku rodzinnego? Sprawdzamy, czy coś się zmieni w zasiłku rodzinnym 2021.

Zasiłek rodzinny w 2021. Dla kogo?

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują rodzicom dziecka, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym dziecka, a także osobom uczącym się. O przyznaniu i wypłatach świadczeń rodzinnych decyduje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej takie świadczenie.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków z tego tytułu przysługuje:

  • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • osobie uczącej się. Zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

  • 18 roku życia lub
  • nauki w szkole, ale nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
  • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).
Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Zasiłek rodzinny w 2021. Wysokość świadczenia

Wysokość zasiłku rodzinnego nie zmienia się w 2021 roku. Zasiłek rodzinny 2021 wynosi miesięcznie:

  • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
  • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
  • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT: Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego 2020 - co warto o nich wiedzieć?

Zasiłek rodzinny 2021 i dodatki do zasiłku rodzinnego 2021. Kryterium dochodowe

Co ważne, aby otrzymać zasiłek rodzinny, należy spełniać kryterium dochodowe. Nie każdemu należy się zasiłek rodzinny 2021. Przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie może przekroczyć kwoty 674 zł.

Wyższa kwota na osobę w rodzinie przypada tylko w przypadku osoby niepełnosprawnej. Jeśli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, gdy przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

Więcej o: