Ile na dziecko w 2021? 500 plus to nie wszystko, co mogą dostać rodzice

W 2021 roku można wystąpić o wiele świadczeń, które zasilą rodzinny budżet. 500 plus czy becikowe to nie jedyne pieniądze, które można dostać od państwa. Co przysługuje rodzicom i na jakie kwoty mogą liczyć? Ile na dziecko w 2021 roku można dostać?

Ile na dziecko w 2021? To częste pytanie wielu rodziców. Odpowiedź jest złożona. Rodzicom przysługuje bowiem wiele świadczeń. Oczywiście nie każdemu przysługują te same. O każde natomiast trzeba wystąpić i złożyć wniosek na czas. Jakie świadczenia przysługują?

Ile na dziecko w 2021? Becikowe

Becikowe to jednorazowa zapomoga, o którą mogą wystąpić rodzice po urodzeniu dziecka. Co ważne, becikowe przysługuje, jeśli matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu, a dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 922 zł netto.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT: Becikowe 2021. Kiedy becikowe przysługuje? Kiedy złożyć wniosek o becikowe?

Ile na dziecko w 2021? Zasiłek macierzyński

Nie można zapominać o sztandarowym świadczeniu. Podczas urlopu macierzyńskiego matce przysługuje zasiłek macierzyńskim. Jego wysokość zależy od wcześniejszych dochodów oraz okresu, za który jest pobierany:

 • 100 procent podstawy wymiaru - w czasie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz przez pierwsze sześć tygodniu urlopu rodzicielskiego,
 • 60 procent podstawy wymiaru - w czasie urlopu rodzicielskiego (powyżej sześciu tygodni),

lub

 • 80 procent podstawy wymiaru przez cały okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego - należy złożyć wniosek do 14 dni po porodzie (chodzi o to, aby kobieta od razu zadeklarowała, że po urlopie macierzyńskim wykorzysta cały przysługujący jej urlop rodzicielski).

Ile na dziecko w 2021? 500 plus

Kolejnym kluczowym świadczeniem, które należy się wszystkim rodzicom jest 500 plus. Przysługuje od kwietnia 2016 roku. Koniecznym jest złożenie wniosku. Program Rodzina 500 plus czekają zmiany w 2021 roku. Warto zapoznać się z nimi już teraz:

WIĘCEJ NA TEN TEMAT - 500 plus 2020. Co się zmieni do 2023 roku? Czy to koniec 500 plus?

Ile na dziecko w 2021? 300 plus na wyprawkę

Na początku każdego roku szkolnego dzieciom od pierwszej klasy szkoły podstawowej przysługuje 300 złotych na wyprawkę szkolną. Jest wiele wytycznych, które należy spełnić. Wszystkie szczegóły znajdziesz TU.

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Ile na dziecko w 2021? Świadczenia rodzinne

Warto wiedzieć też o licznych świadczeniach rodzinnych. Jednym z nich jest wspomniane wyżej becikowe. Inne to:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy),
 • świadczenie rodzicielskie, czyli tzw. kosiniakowe.

Prawo do otrzymania wsparcia w ramach tych świadczeń określone jest w ustawie  z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Przyznawane są one ludziom w różnych sytuacjach, na podstawie różnych kryteriów. Nie możemy pobierać kilku świadczeń jednocześnie. Jeśli jesteśmy uprawnieni do pobierania różnych, musimy wybrać jedno z nich.

SZCZEGÓŁOWO JEST TO WYPUNKTOWANE W TYM MIEJSCU: 500 plus to niejedyne świadczenie, jakie rodzicom oferuje państwo

Ile na dziecko w 2021? Ulga podatkowa na dziecko

Rozliczając PIT za rok 2020, także możemy skorzystać z ulgi podatkowej na dziecko. Należy się ona podatnikom, którzy składają swoje roczne zeznania podatkowe na druku PIT-36 lub PIT-37. Ulga przysługuje opiekunom i rodzicom zastępczym.

Można je otrzymać na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat, na każde niepełnosprawne dziecko (jeśli otrzymuje ono zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną), a także na każde uczące się dziecko do 25. roku życia - jego dochód nie może przekraczać 3 089 zł

- czytamy na stronie Urzędu Skarbowego.

Oto warunki, które należy spełnić, aby skorzystać z ulgi podatkowej na dziecko:

 • jeśli mamy jedno dziecko i wychowujemy je samotnie nie możemy zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł,
 • jeśli mamy jedno dziecko i jesteśmy małżeństwem przez cały rok - razem z małżonkiem nie możemy zarabiać więcej niż 112 000 zł rocznie,
 • jeśli mamy jedno dziecko i nie jesteśmy w związku małżeńskim z jego rodzicem - nie możemy zarabiać więcej niż 56 000 rocznie.

Ulga podatkowa wynosi:

 • na pierwsze dziecko dostaniemy 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
 • na drugie dziecko dostaniemy 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
 • na trzecie dziecko dostaniemy 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł),
 • na czwarte i każde kolejne dziecko dostaniemy 225 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 700 zł).
 • Co ważne, kwoty sumują się. Jeśli wychowujemy dwójkę dzieci, ulga wynosi więc 2 224,08 zł.

Ile na dziecko w 2021? Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są osobom uprawnionym do alimentów, które nie otrzymują należnego im wsparcia od osób zobowiązanych wobec nich do alimentacji. Fundusz alimentacyjny przysługuje do ukończenia przez osobę uprawnioną 18 lat (w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej - do ukończenia przez nią 25 roku życia, a gdy posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo).

Co ważne, dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać 725 zł. Inaczej fundusz alimentacyjny się nie należy.

Ile na dziecko w 2021? Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to wprawdzie nie gotówka przelana na konto, jednak dzięki nie możemy dostać wiele zniżek – choćby na zakupy czy przejazdy pociągiem. Warto wypatrywać symbolu  "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny". Duża rodzina to taka, która wychowuje troje i więcej dzieci.

Ile na dziecko w 2021? Bon na wakacje

Nie zapominajmy także o 500 plus na wakacje dla każdego dziecka. Bonem 500 zł na wakacje zapłacimy za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

WIĘCEJ NA TEN TEMAT: Bony 500 plus na wakacje. Do kiedy można wykorzystać pieniądze? I na co je można przeznaczyć?

Więcej o: