Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Świadczenie nie obejmuje wszystkich dzieci

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy także dla starszych dzieci? W tej chwili dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje tylko dzieciom poniżej ósmego roku życia. Wyjątkiem są tu dzieci niepełnosprawne. Czy rząd zamierza zmienić tę regułę?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla starszych dzieci?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do ośmiu lat. W związku z nauczaniem zdalnym pojawiają się pytania, czy rząd planuje rozszerzyć zasiłek także na starsze dzieci.

Pytanie padło ze strony posłów w interpelacji nr 14144 do prezesa Rady Ministrów w sprawie dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Ich zdaniem wielu rodziców nie jest w stanie zapewnić opieki dla dzieci w wieku 9, 10 czy 11 lat. Apelują, aby myśleć o bezpieczeństwie także nieco starszych dzieci, które wciąż nie są w stanie samodzielnie zostać w domu.

Postulat - zapewnienia osobistej opieki nad zdrowymi dziećmi powyżej 8 roku życia, w szczególności "nad dziećmi w wieku 9 i 10 lat", mający na celu przeprowadzenie procesu legislacyjnego zmiany zapisów specustawy, które wprowadziły dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jest niewystarczający (przede wszystkim proces ten wymaga nowelizacji przepisów ustawy zasiłkowej). Tak istotna zmiana wymaga nie tylko szerszej dyskusji, analiz oraz konsultacji np. społecznych, ale także należy uwzględnić, że może oddziaływać na cały system ubezpieczeń społecznych. Nie może także przekreślać już wypracowanego w tej materii dorobku prawnego

– odpowiedział 27 listopada na interpelację poselską sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed.

Oznacza to, że na obecnie dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie obejmuje wszystkich dzieci i nie będzie obejmował wszystkich dzieci.

Powiązanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego z troską o jakość nauki zdalnej uczniów szkół podstawowych starszych niż 8-letnie znacząco zniekształca instytucję ubezpieczeniową

-dodał Stanisław Szwed.

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Zasiłek opiekuńczy – zasady

Przypomnijmy, zasiłek opiekuńczy przysługuje w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię albo dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT: Zasiłek opiekuńczy dla rodziców. Będzie zawieszony na święta i ferie?

Więcej o: