Urlop wychowawczy 2021: ile trwa? Jak się o niego starać? Jakie świadczenia przysługują?

Urlop wychowawczy 2021 pozostaje bez większych zmian w przepisach w stosunku do lat ubiegłych. Kto może się ubiegać o niego?
Zobacz wideo Urlopy dla rodziców - co oferuje państwo?

Urlop wychowawczy jest jednym z przywilejów pracowników posiadających dzieci. Oczywiście dotyczy to tylko osób zatrudnionych na umowie o pracę. Ubiegać o niego mogą się osoby, które posiadają co najmniej półroczny staż pracy. Trzeba tu zaznaczyć, że nie chodzi o sześć miesięcy zatrudnienia u danego pracodawcy, tylko ogółem o posiadanie takowego stażu na umowie o pracę, u wszystkich dotychczasowych pracodawców. 

Wymiar urlopu wychowawczego: komu i kiedy należy się urlop wychowawczy?

Wymiar urlopu wychowawczego wynosi 36 miesięcy, przy czym mogą one zostać spożytkowane w proporcji 35+1 lub innej. Chodzi tu o to, że urlop ten przysługuje obojgu rodzicom. Jeżeli podejmą oni decyzję, że tylko jedno z nich wykorzysta urlop wychowawczy, wówczas może ono liczyć na 35 miesięcy urlopu, a miesiąc przewidziany dla drugiego rodzica przepada. Urlop można dzielić także w dowolnych innych proporcjach - ważne, aby każdy rodzic miał szansę skorzystania z niego. 

Ile trwa urlop wychowawczy?

Jak wspomniano wyżej urlop wychowawczy trwa 36 miesięcy, czyli trzy lata. Czas na jego wykorzystanie rodzice mają do końca roku kalendarzowego, w którym ich dziecko ukończy szósty rok życia. Nieco inaczej jest w przypadku dziecka niepełnosprawnego - czas ten zostaje wydłużony do 18. roku życia. 

  1. Aby skorzystać z urlopu wychowawczego konieczne jest złożenie pisemnego wniosku o jego udzielenie u pracodawcy. Należy to zrobić na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Co istotne pracodawca nie może odmówić pracownikowi takiego urlopu. 
  2. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego można również wycofać, jednak należy to zrobić nie później niż na siedem dni przed jego rozpoczęciem. Urlop wychowawczy można także przerwać w każdym momencie, pod warunkiem uzyskania zgody pracodawcy.
  3. Co więcej pracownik ma również prawo podjęcia zatrudnienia w okresie urlopu wychowawczego u swojego lub innego pracodawcy, pod warunkiem, że wykonywanie pracy nie będzie kolidowało ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. 

Ile razy można przedłużać urlop wychowawczy?

Urlopu wychowawczego nie trzeba wykorzystywać od razu w całości. Można go podzielić, jednak maksymalnie na pięć części, co oznacza, że możemy go czterokrotnie przedłużać. 

Bezpłatny urlop wychowawczy: na co może liczyć pracownik?

Urlop wychowawczy jest bezpłatny. Oznacza to, że w trakcie jego trwania pracownik nie dostaje wynagrodzenia ani zapomogi. W okresie korzystania z urlopu wychowawczego pracownik ma jednak opłacane składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz zdrowotne z budżetu państwa. W momencie, gdy pracownik zdecyduje się podjąć pracę w trakcie urlopu wychowawczego, wówczas jego wynagrodzenie zostaje w pełni oskładkowane. 

Czy urlop wychowawczy jest płatny?

Urlop wychowawczy nie jest płatny jak już wskazano wyżej. Jednak istnieje możliwość otrzymania specjalnego dodatku do zasiłku rodzinnego za czas urlopu wychowawczego, który przysługuje rodzinom o najniższych dochodach. Aby się o niego ubiegać, trzeba przede wszystkim być beneficjentem zasiłku rodzinnego. Ten przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 674 złotych, a w przypadku posiadania dziecka niepełnosprawnego - 764 złotych.

Jeśli pobieramy zasiłek rodzinny i korzystamy z urlopu wychowawczego, wówczas możemy się ubiegać o dodatek do zasiłku rodzinnego za czas urlopu wychowawczego. Ma on zawsze stałą wysokość i w nowym okresie rozliczeniowym od  od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2021  będzie on wynosił 400 złotych

Dodatek za czas urlopu wychowawczego można pobierać:

  • nie dłużej niż 24 miesiące kalendarzowe,
  • nie dłużej niż 36 miesięcy kalendarzowych (przy opiece nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu),
  • nie dłużej niż 72 miesiące kalendarzowe (przy opiece nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności).
Więcej o:
Copyright © Agora SA