Zasiłek opiekuńczy. Jak złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy w formie elektronicznej?

Od 9 listopada rodzicom najmłodszych dzieci przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Zakłada Ubezpieczeń Społecznych wypłaca pieniądze rodzicom, którzy zdecydują się pozostać z dziećmi w domu i sprawować nad nimi opiekę podczas nauczania zdalnego. Warto wiedzieć, że można złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy w formie elektronicznej. Kiedy mija termin złożenia wniosku o zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy od 9 listopada

W związku z zamknięciem placówek oświatowych i opiekuńczych, rodzice mogą zdecydować się na zasiłek opiekuńczy. Został on wznowiony i przysługuje od 9 do 29 listopada. Po tym terminie prawdopodobnie zostanie przedłużony. Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy od 9 listopada należy złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy. Można to zrobić w formie elektronicznej.

Wniosek o zasiłek opiekuńczy w formie elektronicznej

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, konieczne jest złożenie stosownego wniosku. Ma on formę oświadczenia składanego u pracodawcy. Obowiązują te same zasady, które obowiązywały wiosną.

Osoby prowadzący własną działalność gospodarczą muszą złożyć wniosek o otrzymanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego bezpośrednio w ZUS-ie.

Dokumenty i wniosek o zasiłek opiekuńczy można złożyć:

  • u płatnika składek – na przykład pracodawcy – jeśli płatnik zatrudnia powyżej 20 osób,
  • u płatnika składek albo w jednostce ZUS odpowiedniej dla siedziby płatnika składek – jeśli płatnik zatrudnia do 20 osób,
  • w ZUS-ie – jeśli masz własną działalność pozarolniczą, współpracujesz z taką osobą albo jesteś osobą duchowną.

Wniosek o zasiłek opiekuńczy można wysłać pocztą, złożyć osobiście albo przez pełnomocnika. Jeśli zasiłek wypłaca ZUS, wniosek o zasiłek można złożyć również w formie elektronicznie - przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Termin złożenia wniosku o zasiłek opiekuńczy

Co ważne, mamy dużo czasu na złożenie odpowiednich dokumentów. Terminy złożenia wniosku o zasiłek opiekuńczy, prezentują się następująco:

Roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.
Jeśli nie zgłosiłeś roszczenia o wypłatę zasiłku z przyczyn niezależnych od Ciebie, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.
Wypłata zasiłku opiekuńczego przez ZUS nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

- czytamy na stronie ZUS-u.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.