1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Zasiłek opiekuńczy. Jak złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy w formie elektronicznej?

Od 9 listopada rodzicom najmłodszych dzieci przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Zakłada Ubezpieczeń Społecznych wypłaca pieniądze rodzicom, którzy zdecydują się pozostać z dziećmi w domu i sprawować nad nimi opiekę podczas nauczania zdalnego. Warto wiedzieć, że można złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy w formie elektronicznej. Kiedy mija termin złożenia wniosku o zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy od 9 listopada

W związku z zamknięciem placówek oświatowych i opiekuńczych, rodzice mogą zdecydować się na zasiłek opiekuńczy. Został on wznowiony i przysługuje od 9 do 29 listopada. Po tym terminie prawdopodobnie zostanie przedłużony. Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy od 9 listopada należy złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy. Można to zrobić w formie elektronicznej.

Wniosek o zasiłek opiekuńczy w formie elektronicznej

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, konieczne jest złożenie stosownego wniosku. Ma on formę oświadczenia składanego u pracodawcy. Obowiązują te same zasady, które obowiązywały wiosną.

Osoby prowadzący własną działalność gospodarczą muszą złożyć wniosek o otrzymanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego bezpośrednio w ZUS-ie.

Dokumenty i wniosek o zasiłek opiekuńczy można złożyć:

 • u płatnika składek – na przykład pracodawcy – jeśli płatnik zatrudnia powyżej 20 osób,
 • u płatnika składek albo w jednostce ZUS odpowiedniej dla siedziby płatnika składek – jeśli płatnik zatrudnia do 20 osób,
 • w ZUS-ie – jeśli masz własną działalność pozarolniczą, współpracujesz z taką osobą albo jesteś osobą duchowną.

Wniosek o zasiłek opiekuńczy można wysłać pocztą, złożyć osobiście albo przez pełnomocnika. Jeśli zasiłek wypłaca ZUS, wniosek o zasiłek można złożyć również w formie elektronicznie - przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Termin złożenia wniosku o zasiłek opiekuńczy

Co ważne, mamy dużo czasu na złożenie odpowiednich dokumentów. Terminy złożenia wniosku o zasiłek opiekuńczy, prezentują się następująco:

Roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.
Jeśli nie zgłosiłeś roszczenia o wypłatę zasiłku z przyczyn niezależnych od Ciebie, termin 6 miesięcy liczy się od dnia, w którym ustała przeszkoda uniemożliwiająca zgłoszenie roszczenia.
Wypłata zasiłku opiekuńczego przez ZUS nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

- czytamy na stronie ZUS-u.

Więcej o: