Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 9 listopada. Nie dla pracowników ochrony zdrowia

Od 9 listopada przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Zakłada Ubezpieczeń Społecznych ponownie ma obowiązek wypłacić pieniądze rodzicom, którzy zdecydują się pozostać z dziećmi w domu i sprawować nad nimi opiekę podczas nauczania zdalnego. Niestety dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie trafi do wszystkich.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie dla wszystkich

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy powrócił. Już od 9 listopada można wystąpić o świadczenie. Przysługuje ono rodzicom dzieci w wieku szkolnym, do 8. roku życia.  Niestety nie wszyscy dostaną świadczenie. Nie otrzymają go między innymi pracownicy ochrony zdrowia.

Dlaczego? Przypomnijmy, że brakuje rąk do pracy. Rząd chce, aby wszyscy pracownicy szpitali czy przychodni zdrowia pracowali. Z tego powodu zniesiono już kwarantannę dla medyków. I właśnie dlatego ZUS poinformował, że pracownicy ochrony zdrowia nie dostaną dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Wszyscy zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub realizujący zadania publiczne w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 nie mogą liczyć na wsparcie państwa w tej kwestii. Ale nie zapominajmy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z pandemią, podstawówki powinny zapewnić opiekę dzieciom osób zatrudnionych w służbie zdrowia. Dzieci mogą więc być pod opieką nauczycieli w świetlicy.

Zobacz wideo Jak wygląda codzienna praca medyków?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – komu nie przysługuje?

Oprócz pracowników ochrony zdrowia, zasiłek nie przysługuje także w sytuacji, gdy jeden z rodziców sam może zapewnić dziecku opiekę – na przykład jest bezrobotny lub korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zasady ogólne

Przypomnijmy, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje od 9  do 29 listopada. Można się o niego starać w kilku przypadkach:

Między innymi w razie zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko

- informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci do lat 8. O świadczenie mogą ubiegać się także opiekunowie dzieci niepełnosprawnych. Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności.

Więcej o: