ZUS zasiłek opiekuńczy koronawirus. Przysługuje już od 9 listopada 2020

Rząd wprowadził kolejne restrykcję. Grozi nam też drugi lockdown, jeśli liczba zakażeń znacznie nie zmaleje. W tej sytuacji rządzący przywrócili zasiłek opiekuńczy z tytułu koronawirusa. Komu przysługuje świadczenie?

Zasiłek opiekuńczy wraca. ZUS wypłaci go od 9 listopada

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wrócić – przekonywała Marlena Maląg. Zakładała jednak wyjątkową sytuację, kiedy może do tego dojść.

Jeżeli sytuacja będzie się zmieniać, będą wprowadzone kolejne obostrzenia, na naukę zdalną przejdą dzieci młodsze, to przywrócony zostanie dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców

- powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podczas rozmowy w poranku rozgłośni katolickich "Siódma-Dziewiąta".

Niestety ten czarny scenariusz się sprawdza. Wprowadzane są kolejne obostrzenia, grozi nam drugi lockdown, a zasiłek opiekuńczy w związku z koronawirusa wraca. Już od 9 listopada rodzice mogą z niego skorzystać.

TO TEŻ CIĘ ZAINTERESUJE:  Zasiłek opiekuńczy. Gdzie i jak może złożyć wniosek?

ZUS zasiłek opiekuńczy koronawirus

ZUS wypłaci zasiłek opiekuńczy za okres od 9 do 29 listopada. Oczywiście zasiłek ten może zostać przedłużony. W tej chwili przysługuje w dwóch przypadkach – w sytuacji opieki nad dzieckiem do lat 8 oraz osobą niepełnosprawną. Rodzicom najmłodszych zasiłek opiekuńczy przysługuje w chwili:

  • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,
  • otwarcia tych placówek, gdy brak jest możliwości zapewnienia przez te placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania COVID-19 albo
  • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię  lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Zasiłek opiekuńczy od 9 listopada. ZUS a koronawirus a osoby niepełnosprawne

Zasiłek opiekuńczy od 9 listopada otrzymać mogą także rodzice osób niepełnosprawnych. Od 9 do 29 listopada 2020 roku dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu COVID-19 przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku:

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Więcej o: