Zasiłek rodzinny 2020/2021. Ile wynosi? I kiedy złożyć wniosek?

Już od lipca można starać się o zasiłek rodzinny. Przypominamy zasady dotyczące przyznawania zasiłków rodzinnych. Ile wynosi zasiłek rodzinny? Jakie kryterium dochodowe obowiązuje?

Zasiłek rodzinny – kiedy złożyć wniosek?

Już od 1 lipca 2020 można składać wnioski o zasiłek rodzinny na nowy okres rozliczeniowy. Wniosku o zasiłek rodzinny nie trzeba składać osobiście, w urzędzie. Najlepiej zrobić to drogą elektroniczną. Wnioski są przyjmowane za pośrednictwem portalu Emp@tia lub ePUAP. Wniosek w papierowej formie także można już składać. Od 1 sierpnia 2020 roku można zostawić druk w urzędzie miasta lub gminy.

Zasiłek rodzinny 2020-2021 - wysokość i dodatki do zasiłku

Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do ukończenia piątego roku życia. Jego kwota wynosi wtedy 95 zł. Powyżej piątego roku życia, a do ukończenia 18. roku życia przysługuje wyższa kwota – 124 zł. Gdy dziecko jest pełnoletnie także można wystąpić o zasiłek rodzinny. Na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia, a do ukończenia 24. roku życia przysługuje 135 zł.

Ponadto do zasiłku rodzinnego przysługuje wiele dodatków. Są to:

  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1 000 zł;
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego – 400 zł;
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 193 zł, nie może on jednak przekroczyć 386 zł na wszystkie dzieci;
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku;
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego tu przysługuje on w różnych kwotach: do 5. roku życia – 90 zł, powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 110 zł;
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł;
  • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – kwoty zależą od sytuacji wnioskującego - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 113 zł, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 69 zł;
  • świadczenie rodzicielskie – 1 000 zł.
Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Zasiłek rodzinny – kryterium dochodowe

Wysokość kryterium dochodowego, uprawniającego do zasiłku rodzinnego nie zmieniła się od 1 listopada 2018 roku. Wynoszą odpowiednio:

  • kryterium dochodowe ogólne - 674 zł;
  • kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł.
Więcej o: