1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Polska nie daje wsparcia rodzicom w sytuacji kryzysowej. Raport NIK zobrazował sytuację w kraju

Najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli pokazuje, że polscy rodzice, którzy są w trudnej sytuacji życiowej, nie otrzymują wystarczającego wsparcia w ośrodkach pomocy społecznej. - 95 proc. kontrolowanych ośrodków i centrów pomocy nie wywiązało się prawidłowo z zadania - wynika z badań opisanych przez NIK.

- Zadaniem pomocy społecznej jest zaspokojenie podstawowych potrzeb osobom potrzebującym, czyli udzielenia schronienia czy zapewnienia posiłku. To na władzach powiatu spoczywa obowiązek objęcia szczególną opieką tych, którzy znajdują się w sytuacji kryzysowej - przypomina NIK w raporcie "Jak powiaty wspierają potrzebujące schronienia matki z dziećmi i kobiety w ciąży”.

95 proc. kontrolowanych ośrodków i centrów pomocy nie wywiązało się prawidłowo z zadania powiatu, jakim jest prowadzenie specjalnych ośrodków wsparcia dla takich osób

- wynika z badań, przywołanych przez NIK. W raporcie czytamy, że sytuacja dotyczy głównie domów dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży, a także miejsc dla ojców i opiekunów z dziećmi.

Ośrodki, zamiast pomóc potrzebującym, odsyłają ich do schronisk

Ośrodki pomocy społecznej powinny dać takim osobom całodobowe, maksymalnie do roku, schronienie, a także pomoc i wsparcie, by ci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, potrafili sobie z nią poradzić i się usamodzielnić. - Zadania związane z zapewnieniem miejsc w takich placówkach, powinny być realizowane przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej (jops) - powiatowe centra pomocy rodzinie, a także ośrodki pomocy społecznej lub ośrodki pomocy rodzinie w miastach na prawach powiatu. Jednak tylko sześć na 21 tego rodzaju placówek skontrolowanych przez NIK rzeczywiście umieszczało potrzebujących w DMD, głównie prowadzonych na zlecenie samorządu - czytamy w raporcie.

Według danych przedstawionych przez NIK, 14 ośrodków kierowało osoby potrzebujące wraz z ich dziećmi do schronisk dla bezdomnych (przeznaczonych dla kobiet i matek z dziećmi), hosteli przy ośrodkach interwencji kryzysowej i do mieszkań chronionych, czyli również do placówek samorządowych. W połowie z tych miejsc standard był niższy niż określony w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z 2005 roku.

Niektórzy potrzebują pomocy, ale unikają kontaktu z ośrodkami 

Najwyższa Izba Kontroli podała w raporcie, że niewielka liczba wniosków z prośbą o zapewnienie schronienia osobom z ich dziećmi w kryzysie wynika z braku informacji, że przysługuje im prawo do skorzystania z takiej pomocy. Wielu dorosłych, będących w trudnej sytuacji życiowej, wstydzi się zwracać do kogoś o pomoc. 

W raporcie opisano przykład z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Dyrekcja ośrodka zapewniała, że jest w stałych kontaktach z okolicznymi ośrodkami pomocy społecznej i posiada informacje na temat potrzebujących schronienia. NIK ustaliła jednak, że w kontrolowanym okresie cztery osoby (dwie matki z dwójką dzieci) oraz dwie kobiety w ciąży znalazły schronienie w placówce niepublicznej prowadzonej niezależnie od samorządu, w Domu Samotnej Matki Caritas "Dar Życia" w Koszalinie.

Zdarzają się także przypadki, kiedy rodzice dzieci, które nie są jeszcze objęte obowiązkiem szkolnym, unikają kontaktu z ośrodkami i centrami pomocy w obawie przed utratą praw rodzicielskich

- podkreśla NIK.

Ośrodki narzucają ograniczenia. "Opieka tylko dla matek z dziećmi do sześciu lat"

Najwyższa Izba Kontroli wspomniała w raporcie również o dodatkowych ograniczeniach, narzucanych przez ośrodki. Za przykład podaje schronienie w Gdański, w którym pomoc zapewniana była tylko matkom z dziećmi w wieku do sześciu lat. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach oferował pomoc wyłącznie kobietom z dziećmi, a Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie zapewniało schronienie jedynie ofiarom przemocy.