Karta dużej rodziny. Będą zmiany? Formalności mają być łatwiejsze!

Wyższa dotacja na pokrycie kosztów obsługi Karty Dużej Rodziny w formie tradycyjnej, brak konieczności składania w gminie wniosku o przyznanie dokumentu w formie aplikacji na telefon - to zmiany, które czekają nas w Karcie dużej rodziny? O proponowanych zmianach poinformował "Dziennik Gazeta Prawna".

Karta Dużej Rodziny – zapowiedź zmian

Karta Dużej Rodziny ma dwie formy. Rodzice, którzy mają więcej niż troje dzieci posiadają plastikowy dokument oraz aplikacji mKDR na telefon komórkowy. Dotychczas członek rodziny wielodzietnej mógł ubiegać się o wydanie ich obydwu lub tylko jednej. To, zgodnie z informacjami podanymi w "DGP" może ulec zmianie.

"Dziennik Gazeta Prawna" poinformował, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szykuje zmiany w funkcjonowaniu Karty Dużej Rodziny. Jakie?

Zobacz wideo Rodzina+ odc. 3. Marta i Anita

Karta Dużej Rodziny – propozycje zmian

Z zapowiedzi wynika, że mKDR (Karta Dużej Rodziny dostępna w aplikacji na telefonie) ma zostać włączona do publicznej aplikacji mObywatel. Do mObywatel należą już między innymi takie usługi: mTożsamość, eRecepta i mLegitymacja. Taka zmiana zmniejszyłaby liczbę potrzebnych dokumentów do wydania karty. Skutkowałoby to tym, że po zmianie ustawy gminy nie przyjmowałby już wniosków o mKDR. Wszystko byłoby dostępne w aplikacji mObywatel.

Co jeszcze może się zmienić w Karcie Dużej Rodziny?  W projekcie, o którym mówi Dziennik Gazeta Prawna, miałyby znaleźć się także przepisy dotyczące wyższych kwot należnych gminie za obsługę KDR o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w latach 2014–2020.

Ponadto ma zostać ujednolicona stawka dotacji przysługująca za przyznanie KDR nowej rodzinie i to niezależnie od tego, czy będzie to karta zarówno dla rodziców, jak i dzieci, czy wyłącznie dla rodziców.

"Dziennik Gazeta Prawna" poinformował także, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej myśli o zlikwidowaniu obowiązku składania przez gminy sprawozdań z realizacji ustawy o KDR.

Ministerstwo zamierza też przekazywać samorządom informacje o zgonach osób posiadających KDR (na podstawie danych z bazy PESEL). W ten sposób będzie można dezaktywować dokumenty.

Więcej o: