Niezaszczepione dzieci mogą nie zostać przyjęte do przedszkola lub żłobka?

Szczepienia dzieci budzą wiele emocji. Co jakiś czas w mediach pojawiają się informację dotyczące tego, że nieszczepione dzieci mogą nie zostać przyjęte do żłobka lub przedszkola. Czy tak jest w rzeczywistości? Sprawę rozpatrzył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Ojciec zaskarżył radę miasta

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w ostatnim czasie odrzucił skargę ojca na uchwałę rady miasta. Mężczyzna zaskarżył miasto, ponieważ uważał, że uchwała regulująca zasady rekrutacji do publicznego przedszkola jest rażąco krzywdząca.

Argumentował skargę tym, że miasto w zasadach przyjęcia do publicznych placówek wprowadził kryterium obowiązkowych szczepień. Za spełnienie tego kryterium dziecko miało otrzymać 60 punktów. W przypadku braku szczepień należało się liczyć z odmową przyjęcia do przedszkola.

Ojciec tłumaczył, że w takim przypadku musiałby zapewnić dziecku inną, droższą opiekę. Prywatne przedszkole lub opiekunką.

Sąd odpowiada na zarzuty

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odrzucił skargę ojca. Przede wszystkim dlatego, że warunkiem dopuszczenia skargi na uchwałę jest interes prawny. A zdaniem sądu skarżący miał tu interes faktyczny.

Dodatkowo zarzut, że uchwała może uniemożliwić dziecku pójście do przedszkola publicznego są także uznał za nieprawdziwy. Zgodnie z literą prawa, jeżeli liczba dzieci przekroczy liczbę dostępnych miejsc w przedszkolu, do którego ubiega się dane dziecko, prezydent miasta musi wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole, które przyjmie dziecko.

Zobacz wideo Jak pozbyć się wszy?

Brak oświadczenia o szczepieniach dziecka nie spowodowałoby, że nie mogłoby zostać przyjęte do danej placówki. Ponadto, zgodnie uchwałą wspomniane 60 pkt otrzymywały także dzieci, które z przyczyn medycznych nie podlegały Programowi Szczepień Ochronnych.

Kryterium dotyczące wypełnienia obowiązkowych szczepień stanowiło przy tym tylko jedno z sześciu dodatkowych kryteriów. Decydowały jeszcze miedzy innymi takie kwestie jak zatrudnienia rodziców oraz rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych za miniony rok w danej gminie.

Sąd wydał więc negatywną ocenę skargi. Uchwała rady miasta nie ograniczała możliwości przyjęcia dziecka do przedszkola.

Więcej na temat tej sprawy w sygnaturze akt: II SA/Po 486/20