Zmiana czasu. Czy najbliższa zmiana czasu będzie ostatnią?

Zmiana czasu z letniego na zimowy przysparza wiele trudności. Po pierwsze trzeba pamiętać o tym dniu, aby następnego nie spotkała nas żadna niespodzianka w postaci pomylonej godziny wizyty u dentysty czy spóźnienia się na pociąg. Po drugie wiele osób skarży się na gorsze samopoczucie związane ze zmianą czasu. Czy więc najbliższa zmiana czasu będzie ostatnią? I kiedy zmiana czasu czeka nas w tym roku?

Kiedy zmiana czasu 2020?

Zastanawiasz się, kiedy zmiana czasu? Spokojnie, mamy jeszcze chwilę. Zmiana czasu z letniego na zimowy nastąpi pod koniec przyszłego miesiąca. Zmiana czasu na zimowy wypada zawsze w ostatnią niedzielę października. W tym roku będzie to więc w nocy z 24 na 25 października. O godzinie 3:00 wskazówki zegara trzeba będzie przesunąć na godzinę 2:00. Posiadacze elektronicznych zegarków czy osoby, które korzystają wyłącznie z telefonów komórkowych, nie muszą się martwić. W ich zegarkach czas zmieni się automatycznie.

Kiedy zmiana czasu? Czy będzie to ostatnia zmiana czasu?

W Polsce zmianę czasu reguluje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów. Zmiana czasu pod koniec października może być tą ostatnią. Komisja Europejska proponuje, aby od przyszłego roku obowiązywał ujednolicony czas środkowoeuropejski letni.

Jeszcze w 2018 roku w krajach Unii Europejskiej przeprowadzono ankietę dotyczącą zmiany czasu. Okazało się, że większość respondentów opowiada się za zniesieniem zmiany czasu. W marcu 2019 roku Parlament Europejski poparł i zatwierdził decyzję na temat likwidacji zmiany czasu. Oznacza to, że w Polsce od 2021 ma obowiązywać czas środkowoeuropejski letni.

Zobacz wideo Zmiana czasu może być śmiertelna w skutkach

 Kiedy zmiana czasu? Ostatnia zmiana czasu

Zgodnie z rozporządzeniem ostatnia zmiana czasu ma mieć miejsce w marcu 2021 roku.  Jednak oczywiście ostateczna decyzja leży w gestii poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Wydaje się jednak, że dojdzie do niej w Polsce. Większość badanych jest za. Nikt nie lubi przestawiać zegarków. Wiele osób skarży się niekorzystny wpływ zmiany czasu na zdrowie i samopoczucie.

Do Sejmu projekt ustawy o zmianie czasu trafił w 2017 roku. Został jednogłośnie poparty przez sejmową komisję administracji i spraw wewnętrznych. Nie był jednak procedowany. Najpierw musiało dojść do zmiany przepisów UE.

Więcej o: