MEN aktualizuje zasady bezpieczeństwa. Teraz szkoła może zmusić uczniów i pracowników do noszenia maseczek

MEN dodało nowy zapis do wytycznych dotyczących bezpieczeństwa w szkołach. Teraz dyrektorzy w szczególnych sytuacjach mogą wprowadzić nakaz, a nie jedynie zalecenie noszenia maseczek.

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w czasie epidemii koronawirusa, które obowiązują w szkołach, zostały opracowane przez Ministerstwo Zdrowia wspólnie z Ministerstwem Edukacji i Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Mają za zadanie możliwie zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkół. Wytyczne pozostawiły nieco swobody dyrekcji szkół, aby te same mogły określić szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania placówek edukacyjnych w czasie pandemii i jak najlepiej zorganizować swoją pracę. 

Wytyczne MEN zmieniają się, w zależności od sytuacji i w trosce o bezpieczeństwo uczniówWytyczne MEN zmieniają się, w zależności od sytuacji i w trosce o bezpieczeństwo uczniów Shutterstock

Nowe zalecenie MEN - obowiązek noszenia maseczek w szczególnych sytuacjach

Pierwsze dni w nowym roku szkolnym były bardzo trudne zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkół. Wszyscy musieli przywyknąć do nowych zasad funkcjonowania w placówkach edukacyjnych. Nie należy jednak zbytnio się przyzwyczajać do aktualnego stanu rzeczy, bo jak czytamy na stronie MEN:

Ministerstwo Edukacji Narodowej na bieżąco reaguje na potrzeby uczniów, rodziców oraz dyrektorów szkół w związku z wprowadzonymi nowymi zasadami organizacji pracy szkoły w czasie epidemii.

Zmiany w zasadach funkcjonowania są efektem dynamicznie zmieniającej się sytuacji związanej z panującą epidemią. W wytycznych Sanepidu i obu resortów, które zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Edukacji, pojawił się nowy zapis, który dotyczy uczniów z chorobami przewlekłymi: 

Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np. - obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy; - w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa.

Oznacza to, że jeśli w jakiejś klasie jest dziecko cierpiące na chorobę przewlekłą, dyrekcja może zarządzić noszenie maseczek przez wszystkie pozostałe nawet w trakcie lekcji, a nie np. tylko podczas przerw na korytarzach. 

Zobacz wideo Katarzyna Hall: Szkoła powinna mieć możliwość elastycznego reagowania
Więcej o: