1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

MEN aktualizuje zasady bezpieczeństwa. Teraz szkoła może zmusić uczniów i pracowników do noszenia maseczek

MEN dodało nowy zapis do wytycznych dotyczących bezpieczeństwa w szkołach. Teraz dyrektorzy w szczególnych sytuacjach mogą wprowadzić nakaz, a nie jedynie zalecenie noszenia maseczek.

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w czasie epidemii koronawirusa, które obowiązują w szkołach, zostały opracowane przez Ministerstwo Zdrowia wspólnie z Ministerstwem Edukacji i Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Mają za zadanie możliwie zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkół. Wytyczne pozostawiły nieco swobody dyrekcji szkół, aby te same mogły określić szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania placówek edukacyjnych w czasie pandemii i jak najlepiej zorganizować swoją pracę. 

Wytyczne MEN zmieniają się, w zależności od sytuacji i w trosce o bezpieczeństwo uczniówWytyczne MEN zmieniają się, w zależności od sytuacji i w trosce o bezpieczeństwo uczniów Shutterstock

Nowe zalecenie MEN - obowiązek noszenia maseczek w szczególnych sytuacjach

Pierwsze dni w nowym roku szkolnym były bardzo trudne zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkół. Wszyscy musieli przywyknąć do nowych zasad funkcjonowania w placówkach edukacyjnych. Nie należy jednak zbytnio się przyzwyczajać do aktualnego stanu rzeczy, bo jak czytamy na stronie MEN:

Ministerstwo Edukacji Narodowej na bieżąco reaguje na potrzeby uczniów, rodziców oraz dyrektorów szkół w związku z wprowadzonymi nowymi zasadami organizacji pracy szkoły w czasie epidemii.

Zmiany w zasadach funkcjonowania są efektem dynamicznie zmieniającej się sytuacji związanej z panującą epidemią. W wytycznych Sanepidu i obu resortów, które zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Edukacji, pojawił się nowy zapis, który dotyczy uczniów z chorobami przewlekłymi: 

Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np. - obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy; - w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa.

Oznacza to, że jeśli w jakiejś klasie jest dziecko cierpiące na chorobę przewlekłą, dyrekcja może zarządzić noszenie maseczek przez wszystkie pozostałe nawet w trakcie lekcji, a nie np. tylko podczas przerw na korytarzach. 

Zobacz wideo Katarzyna Hall: Szkoła powinna mieć możliwość elastycznego reagowania