1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Zasiłek opiekuńczy w przypadku choroby dziecka czy zamknięcia szkoły - komu przysługuje i jak złożyć wniosek?

Zasiłek opiekuńczy COVID-19 został wprowadzony na początku września, jednak nie obowiązywał zbyt długo. Co prawda większość dzieci wróciła do nauki stacjonarnej w szkole czy przedszkolu, jednak w sytuacji zamknięcia tego rodzaju placówki rodzice będą mieli możliwość zaopiekowania się swoimi dziećmi. Na jakich zasadach rodzice mogą wnioskować o zasiłek w sytuacji zamknięcia szkoły?

Zasiłek opiekuńczy w celu przeciwdziałania COVID-19 obowiązywał tylko do 20 września. W razie konieczności Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej może wprowadzić ponownie to świadczenie - na razie jednak nie ma informacji, by tak się stało. Rodzice mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego na zasadach ogólnych. Dotyczy to m.in. przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły.

Kto może skorzystać z zasiłku opiekuńczego?

 • rodzice dzieci w wieku do 8 lat,
 • ubezpieczeni rodzice dzieci: do 16 lat, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat - jeśli te posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; a także do 24 roku życia, wymagających potrzeby kształcenia specjalnego,
 • rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Zasiłek opiekuńczy na opiekę nad dzieckiem dotyczy sytuacji:

 • nieprzewidywanego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,
 • konieczności izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo choroby zakaźnej,
 • choroby niani lub dziennego opiekuna,
 • porodu lub choroby małżonka lub rodzica dziecka, którzy stale się nim opiekują, a poród lub choroba uniemożliwia tę opiekę,
 • pobytu w szpitalu albo innej placówce leczniczej małżonka lub rodzica, którzy stale opiekują się dzieckiem.

Nieprzewidziane zamknięcie placówki edukacyjnej dotyczy takich sytuacji, gdy o zamknięciu przedszkola, żłobka czy szkoły rodzic informowany jest w terminie krótszym niż 7 dni przed ich zamknięciem. Zasiłek opiekuńczy przysługuje nie dłużej niż przez:

 • 60 dni w roku kalendarzowym, przy opiece zdrowego dziecka do lat 8 lub chorego dziecka do lat 14, w tym także dzieckiem niepełnosprawnym w tym wieku,
 • 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opiekujesz się dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny,

Zasiłek opiekuńczy - czy wniosek jest potrzebny? Gdzie go złożyć?

Ubieganie się o zasiłek opiekuńczy wiąże się ze złożeniem stosownego wniosku. W jaki sposób to zrobić?

 • wystarczy złożyć oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem u swojego płatnika składek, czyli pracodawcy czy zleceniodawcy. Przedłożenie tego rodzaju oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
 • osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS - również za pośrednictwem portalu PUE ZUS. 

Wnioski gotowe do wypełnienia można znaleźć na stronie internetowej ZUS. Warto pamiętać również o tym, że wspomniany zasiłek nie przysługuje w sytuacji, gdy drugi z rodziców może zapewnić opiekę nad dzieckiem, np. jest osobą bezrobotną, czy przebywa na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.

Zasiłek opiekuńczy - ile wynosi?

Zasiłek opiekuńczy przekłada się na 80 proc. wynagrodzenia. Wypłacany jest za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?