Zasiłek opiekuńczy w przypadku choroby dziecka czy zamknięcia szkoły - komu przysługuje i jak złożyć wniosek?

Zasiłek opiekuńczy COVID-19 został wprowadzony na początku września, jednak nie obowiązywał zbyt długo. Co prawda większość dzieci wróciła do nauki stacjonarnej w szkole czy przedszkolu, jednak w sytuacji zamknięcia tego rodzaju placówki rodzice będą mieli możliwość zaopiekowania się swoimi dziećmi. Na jakich zasadach rodzice mogą wnioskować o zasiłek w sytuacji zamknięcia szkoły?

Zasiłek opiekuńczy w celu przeciwdziałania COVID-19 obowiązywał tylko do 20 września. W razie konieczności Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej może wprowadzić ponownie to świadczenie - na razie jednak nie ma informacji, by tak się stało. Rodzice mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego na zasadach ogólnych. Dotyczy to m.in. przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły.

Kto może skorzystać z zasiłku opiekuńczego?

 • rodzice dzieci w wieku do 8 lat,
 • ubezpieczeni rodzice dzieci: do 16 lat, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat - jeśli te posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; a także do 24 roku życia, wymagających potrzeby kształcenia specjalnego,
 • rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Zasiłek opiekuńczy na opiekę nad dzieckiem dotyczy sytuacji:

 • nieprzewidywanego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,
 • konieczności izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo choroby zakaźnej,
 • choroby niani lub dziennego opiekuna,
 • porodu lub choroby małżonka lub rodzica dziecka, którzy stale się nim opiekują, a poród lub choroba uniemożliwia tę opiekę,
 • pobytu w szpitalu albo innej placówce leczniczej małżonka lub rodzica, którzy stale opiekują się dzieckiem.

Nieprzewidziane zamknięcie placówki edukacyjnej dotyczy takich sytuacji, gdy o zamknięciu przedszkola, żłobka czy szkoły rodzic informowany jest w terminie krótszym niż 7 dni przed ich zamknięciem. Zasiłek opiekuńczy przysługuje nie dłużej niż przez:

 • 60 dni w roku kalendarzowym, przy opiece zdrowego dziecka do lat 8 lub chorego dziecka do lat 14, w tym także dzieckiem niepełnosprawnym w tym wieku,
 • 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opiekujesz się dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny,

Zasiłek opiekuńczy - czy wniosek jest potrzebny? Gdzie go złożyć?

Ubieganie się o zasiłek opiekuńczy wiąże się ze złożeniem stosownego wniosku. W jaki sposób to zrobić?

 • wystarczy złożyć oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem u swojego płatnika składek, czyli pracodawcy czy zleceniodawcy. Przedłożenie tego rodzaju oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
 • osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS - również za pośrednictwem portalu PUE ZUS. 

Wnioski gotowe do wypełnienia można znaleźć na stronie internetowej ZUS. Warto pamiętać również o tym, że wspomniany zasiłek nie przysługuje w sytuacji, gdy drugi z rodziców może zapewnić opiekę nad dzieckiem, np. jest osobą bezrobotną, czy przebywa na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.

Zasiłek opiekuńczy - ile wynosi?

Zasiłek opiekuńczy przekłada się na 80 proc. wynagrodzenia. Wypłacany jest za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?
Więcej o: