1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Pozew o rozwód: jak poprawnie napisać i złożyć pismo? [koszty, załączniki]

Pozew o rozwód to pismo, które rozpoczyna sprawę o rozwód. Zobacz, co musi się w nim znaleźć, aby nie zostało odrzucone przez sąd. Wyjaśniamy jak sporządzić pozew o rozwód.

Pozew o rozwód: jak napisać pismo do sądu?

Co roku przedstawiane są statystyki, które mówią o coraz większej ilości rozwodów w Polsce. Osoby decydujące się na rozwiązanie małżeństw muszą przejść przez dość skomplikowaną procedurę sądową, w efekcie której dochodzi do rozstrzygnięcia o rozpadzie związku małżeńskiego. Od czego należy zacząć starania o rozwód? Oczywiście od napisania pozwu rozwodowego. Jak go napisać? Jeśli zdecydujemy się na usługi adwokata, wówczas on zrobi to w naszym imieniu. Jeśli chcemy sami przygotować pismo, musimy pamiętać o kilku ważnych elementach, bez których sąd nie przyjmie pozwu. 

Pozew o rozwód to pismo o charakterze formalnym, dlatego nie może zabraknąć w nim takich elementów, jak:

 • określenie właściwego sądu, do którego pozew jest kierowany - w przypadku rozwodu chodzi o sąd okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania współmałżonków
 • dane obojga współmałżonków: imiona, nazwisk, adresy zamieszkania, numery PESEL
 • określenie żądania, czyli to czego oczekujemy (orzeczenia o rozpadzie małżeństwa) ze wskazaniem winy współmałżonka lub bez orzekania o winie
 • uzasadnienie, czyli szczegółowy opis tego jak doszło do trwałego rozpadu związku małżeńskiego; konieczne jest określenie sytuacji materialnej obojga małżonków, a także przedstawienie kwestii opieki nad małoletnimi dziećmi
 • załączniki, czyli dokumenty które należy dołączyć do pozwu; należą do nich: akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci małżonków, zaświadczenia o zarobkach małżonków, odpisy pozwu.

Zobacz też: Rozwód i co dalej - formalności, rady i wskazówki

Jak złożyć pozew o rozwód: gdzie i ile to kosztuje?

Każdy z małżonków ma prawo ubiegać się o rozwód w przypadku, kiedy doszło do trwałego rozpadu więzi małżeńskich. Chodzi tu nie tylko o kwestie emocjonalne, fizyczne ale również ekonomiczne. W takiej sytuacji formalne rozwiązanie małżeństwa następuje na drodze sądowej. Jak złożyć pozew o rozwód?

 • pozew o rozwód należy złożyć do sądu okręgowego. Koszt wniesienia pozwu rozwodowego to 600 złotych, jeśli jednak powód nie jest w stanie pokryć tej kwoty, wówczas może ubiegać się o umorzenie kosztów sądowych;
 • pozew powinien zostać skierowany do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania obojga małżonków, jeśli choć jeden z nich nadal tam zamieszkuje. Jeżeli jednak nie mieli oni wspólnego miejsca zamieszkania lub żadne z nich już nie mieszka w takim miejscu, wówczas pozew wnosi się do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. W przypadku gdy i tu nie da się określić sądu właściwego, pozew wnosi się do sądu przypisanego miejscu zamieszkania powoda.

W ustaleniu właściwego sądu okręgowego pomoże spis sądów powszechnych znajdujący się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie zawarte są dane teleadresowe m.in. sądów okręgowych. 

Zobacz wideo Justyna Żyła o reakcji dzieci na rozwód

Pozew o rozwód bez orzekania o winie: co nam daje zrzeczenie się dociekania o winie?

Osoby, którym zależy na jak najszybszym, polubownym orzeczeniu o rozwodzie najczęściej decydują się na złożenie pozwu o rozwód bez orzekania o winie. Co to oznacza? Otóż sąd wydając wyrok o rozwodzie nie zawiera w uzasadnieniu wskazania, kto ponosi winę za rozpad małżeństwa. Musi to być jednak zgodny wniosek obojga małżonków.

Przekłada się to także na kwestie związane z obowiązkiem alimentacyjnym - każdy z małżonków w obliczu uzasadnionej, trudnej sytuacji materialnej może ubiegać się o alimenty od byłego współmałżonka. O alimenty można się jednak ubiegać tylko w ciągu pięciu lat po orzeczeniu rozwodu i tylko w okolicznościach, kiedy stronie starającej się o alimenty grozi niedostatek, czyli brak środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb. 

Pozew o rozwód z winy współmałżonka

Istnieją przypadki, gdy jeden z małżonków chce udowodnić, że winę za rozpad małżeństwa ponosi partner. Wówczas w pozwie zaznacza, że żąda rozwodu z orzeczeniem o winie. Aby do tego doszło musi przedstawić wiarygodne i twarde dowody na winę współmałżonka. Co więcej, sam musi być pewny, że druga strona również nie posiada dowodów świadczących o jej wpływie na rozpad pożycia. Sprawy rozwodowe z orzeczeniem winy współmałżonka są bardzo trudne i długotrwałe. W takich przypadkach przeważnie konieczne jest wywlekanie bardzo intymnych i osobistych kwestii, aby sąd mógł mieć cały ogląd na sprawę. Nim podejmie się decyzję o złożeniu pozwu o rozwód z winy współmałżonka trzeba dokładnie przeanalizować wszystkie za i przeciw.

Zobacz też: Alimenty 2020. Ile wynoszą minimalne alimenty na dziecko?