Pozew o rozwód: jak poprawnie napisać i złożyć pismo? [koszty, załączniki]

Pozew o rozwód to pismo, które rozpoczyna sprawę o rozwód. Zobacz, co musi się w nim znaleźć, aby nie zostało odrzucone przez sąd. Wyjaśniamy jak sporządzić pozew o rozwód.

Pozew o rozwód: jak napisać pismo do sądu?

Co roku przedstawiane są statystyki, które mówią o coraz większej ilości rozwodów w Polsce. Osoby decydujące się na rozwiązanie małżeństw muszą przejść przez dość skomplikowaną procedurę sądową, w efekcie której dochodzi do rozstrzygnięcia o rozpadzie związku małżeńskiego. Od czego należy zacząć starania o rozwód? Oczywiście od napisania pozwu rozwodowego. Jak go napisać? Jeśli zdecydujemy się na usługi adwokata, wówczas on zrobi to w naszym imieniu. Jeśli chcemy sami przygotować pismo, musimy pamiętać o kilku ważnych elementach, bez których sąd nie przyjmie pozwu. 

Pozew o rozwód to pismo o charakterze formalnym, dlatego nie może zabraknąć w nim takich elementów, jak:

  • określenie właściwego sądu, do którego pozew jest kierowany - w przypadku rozwodu chodzi o sąd okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania współmałżonków
  • dane obojga współmałżonków: imiona, nazwisk, adresy zamieszkania, numery PESEL
  • określenie żądania, czyli to czego oczekujemy (orzeczenia o rozpadzie małżeństwa) ze wskazaniem winy współmałżonka lub bez orzekania o winie
  • uzasadnienie, czyli szczegółowy opis tego jak doszło do trwałego rozpadu związku małżeńskiego; konieczne jest określenie sytuacji materialnej obojga małżonków, a także przedstawienie kwestii opieki nad małoletnimi dziećmi
  • załączniki, czyli dokumenty które należy dołączyć do pozwu; należą do nich: akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci małżonków, zaświadczenia o zarobkach małżonków, odpisy pozwu.

Zobacz też: Rozwód i co dalej - formalności, rady i wskazówki

Jak złożyć pozew o rozwód: gdzie i ile to kosztuje?

Każdy z małżonków ma prawo ubiegać się o rozwód w przypadku, kiedy doszło do trwałego rozpadu więzi małżeńskich. Chodzi tu nie tylko o kwestie emocjonalne, fizyczne ale również ekonomiczne. W takiej sytuacji formalne rozwiązanie małżeństwa następuje na drodze sądowej. Jak złożyć pozew o rozwód?

  • pozew o rozwód należy złożyć do sądu okręgowego. Koszt wniesienia pozwu rozwodowego to 600 złotych, jeśli jednak powód nie jest w stanie pokryć tej kwoty, wówczas może ubiegać się o umorzenie kosztów sądowych;
  • pozew powinien zostać skierowany do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania obojga małżonków, jeśli choć jeden z nich nadal tam zamieszkuje. Jeżeli jednak nie mieli oni wspólnego miejsca zamieszkania lub żadne z nich już nie mieszka w takim miejscu, wówczas pozew wnosi się do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. W przypadku gdy i tu nie da się określić sądu właściwego, pozew wnosi się do sądu przypisanego miejscu zamieszkania powoda.

W ustaleniu właściwego sądu okręgowego pomoże spis sądów powszechnych znajdujący się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie zawarte są dane teleadresowe m.in. sądów okręgowych. 

Zobacz wideo Justyna Żyła o reakcji dzieci na rozwód

Pozew o rozwód bez orzekania o winie: co nam daje zrzeczenie się dociekania o winie?

Osoby, którym zależy na jak najszybszym, polubownym orzeczeniu o rozwodzie najczęściej decydują się na złożenie pozwu o rozwód bez orzekania o winie. Co to oznacza? Otóż sąd wydając wyrok o rozwodzie nie zawiera w uzasadnieniu wskazania, kto ponosi winę za rozpad małżeństwa. Musi to być jednak zgodny wniosek obojga małżonków.

Przekłada się to także na kwestie związane z obowiązkiem alimentacyjnym - każdy z małżonków w obliczu uzasadnionej, trudnej sytuacji materialnej może ubiegać się o alimenty od byłego współmałżonka. O alimenty można się jednak ubiegać tylko w ciągu pięciu lat po orzeczeniu rozwodu i tylko w okolicznościach, kiedy stronie starającej się o alimenty grozi niedostatek, czyli brak środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb. 

Pozew o rozwód z winy współmałżonka

Istnieją przypadki, gdy jeden z małżonków chce udowodnić, że winę za rozpad małżeństwa ponosi partner. Wówczas w pozwie zaznacza, że żąda rozwodu z orzeczeniem o winie. Aby do tego doszło musi przedstawić wiarygodne i twarde dowody na winę współmałżonka. Co więcej, sam musi być pewny, że druga strona również nie posiada dowodów świadczących o jej wpływie na rozpad pożycia. Sprawy rozwodowe z orzeczeniem winy współmałżonka są bardzo trudne i długotrwałe. W takich przypadkach przeważnie konieczne jest wywlekanie bardzo intymnych i osobistych kwestii, aby sąd mógł mieć cały ogląd na sprawę. Nim podejmie się decyzję o złożeniu pozwu o rozwód z winy współmałżonka trzeba dokładnie przeanalizować wszystkie za i przeciw.

Zobacz też: Alimenty 2020. Ile wynoszą minimalne alimenty na dziecko?

Więcej o: