Becikowe 2020. Jakie kryterium dochodowe obowiązuje w tym roku?

Becikowe w 2020 roku przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka, którzy spełniają określone kryteria. Brane pod uwagę są między innymi dochody na członka rodziny. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 1922 zł netto. Dodatkowo, aby becikowe wpłynęło na nasze konto musimy dopełnić szeregu formalności. Jakich?

Becikowe 2020 – dla kogo?

O becikowe 2020 może starać się każdy, kto:

  • jest rodzicem nowo narodzonego dziecka,
  • jest opiekunem prawnym dziecka,
  • jest opiekunem faktycznym dziecka,

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie gov.pl:

Opiekun prawny dziecka to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Opiekun faktyczny to osoba, która przejęła opiekę nad dzieckiem i jednocześnie złożyła do sądu wniosek o adopcję dziecka.

Dodatkowo opiekun prawny musi spełnić poniższe warunki:

  • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 922 zł netto miesięcznie,
  • matka dziecka, od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu, była pod opieką medyczną. Z tymże nie dotyczy to opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, a także osób, które przysposobiły dziecko.
Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Becikowe 2020 – potrzebne dokumenty

Aby otrzymać becikowe 2020 należy złożyć wniosek o becikowe (znajdziesz go TU). Ponadto osoba starająca się musi przedłożyć zaświadczenie lekarskie albo wystawione przez położoną, które potwierdza, że matka dziecka była w trakcie ciąży pod opieką lekarską, a ta opieka zaczęła się nie później niż od 10 tygodnia ciąży. Wymaganym dokumentem jest także oświadczenia albo zaświadczenia o dochodach osób z rodziny.

Dołączenie do wniosku dokumentów, które potwierdzą dochód twojej rodziny, zależy od waszej sytuacji. Dlatego najlepiej skontaktuj się ze swoim urzędem i dowiedz się, czy i jakie dokumenty musisz dostarczyć

- informuje broszura dostępna na stronie gov.pl

Becikowe 2020 – ważne!

Wniosek o becikowe 2020 należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od narodzin dziecka. W przypadku bycia opiekunem prawnym albo faktycznym dziecka lub rodzicem adopcyjnym wniosek należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia, w którym obejmujemy opiekę nad dzieckiem albo przysposabiamy dziecko.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT BECIKOWEGO 2020 ZNAJDZIESZ TU.

Więcej o: