Zasiłek dla matki samotnie wychowującej dziecko. Jakie warunki należy spełnić w 2020 roku?

Zasiłek dla matki samotnie wychowującej dziecko to często olbrzymia pomoc finansowa w domowym budżecie. Bycie samodzielnym rodzicem nie jest łatwe, a trudności pojawiają się na każdym kroku. To więc odciążenie od części trosk. Jednak nie wszyscy samotni rodzice mogą liczyć na wsparcie państwa. Jakie warunki trzeba spełnić, aby przysługiwał nam zasiłek dla matki samotnie wychowującej dziecko?

Zasiłek dla matki samotnie wychowującej dziecko – kiedy można się o niego starać?

O zasiłek dla matki samotnie wychowującej dziecko można ubiegać się, gdy jesteśmy się po rozwodzie, wciąż się uczymy lub nie mamy pracy. Nazwa zasiłek dla matki samotnie wychowującej dziecko może być myląca. To świadczenie przysługuje bowiem nie tylko kobietom, lecz także mężczyznom, a więc samotnym ojcom w trudnej sytuacji życiowej.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka otrzymuje rodzic, któremu przysługuje także zasiłek rodzinny. Aby się o niego starać:

  • dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 674 złotych lub
  • dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć  764 złotych – w przypadku gdy dziecko jest niepełnosprawne.

Jeżeli nasz dochód jest wyższy, także możemy dostać wsparcie finansowe. Jednak jego wysokość jest obliczana w myśl zasady złotówka za złotówkę. Wysokość zasiłku rodzinnego pomniejsza się o kwotę przekroczenia. Przykładowo, jeżeli przekroczymy kryterium dochodowe o 20 złotych, to dostaniemy zasiłek rodzinny pomniejszony o kwotę przekroczenia, czyli o 20 złotych.

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Zasiłek dla matki samotnie wychowującej dziecko – dla kogo?

O zasiłek dla samotnego rodzica mogą wystąpić:

  • samotnie wychowujący dziecko (matka albo ojciec), którym nie przysługują świadczenia alimentacyjne (na przykład w sytuacji, gdy drugi rodzic nie żyje, jest nieznany albo sąd nie przyznał alimentów);
  • prawni lub faktyczni opiekunowie dziecka;
  • pełnoletnie osoby uczące się, które nie ukończyły jeszcze 24 lat, pod warunkiem, że ich oboje rodzice nie żyją i nie jest im wypłacana renta.

Zasiłek dla matki samotnie wychowującej dziecko – ile wynosi?

Zasiłek dla matki samotnie wychowującej dziecko to 193 złotych na jedno dziecko. Zasiłek jednak nie rośnie proporcjonalnie do liczny dzieci. Taki sam zasiłek należy się osobie wychowującej dwoje i pięcioro dzieci. Przysługuje:

  • 193 złotych – na jedno dziecko;
  • 386 złotych – na wszystkie dzieci.
Więcej o: