1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

500 plus zmiany. W świadczeniu dla dorosłych nie będzie już kryterium dochodowego?

Program 500 plus dla dorosłych osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych budzi wiele emocji. Ustawa ponownie znalazła się w Sejmie. Tym razem posłowie postulują za nowelizacją ustawy tak, bo świadczenie mógł otrzymać każdy, kto jest niezdolny do samodzielnej egzystencji. Poprawki dotyczą zniesienia kryterium dochodowego w 500 plus przysługującym osobom niepełnosprawnym.

500 plus dla niesamodzielnych dorosłych – dotychczasowe warunki

Dotychczas obowiązywały przepisy mówiące o tym, że 500 plus dla dorosłych, którzy nie są zdolni do samodzielnego życia – w tym także dla emerytów – przysługuje tylko osobom mieszącym się w kryterium dochodowym. 500 plus mogą pobierać tylko ci, których dochód z pobieranych świadczeń nie przekracza 1700 złotych miesięcznie. W tę sumę wliczają się wszystkie świadczenia dodatkowe finansowane ze środków państwowych. 500 plus dla dorosłych mogą pobierać także ci, którzy nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych.

Zmiany w 500 plus dla niesamodzielnych dorosłych

Posłowie Koalicji Obywatelskiej uważają, że taki sposób przyznawania wypłat 500 plus dla dorosłych jest nie w porządku:

Biorąc pod uwagę fakt przyznawania świadczenia 500 plus wszystkim dzieciom do 18-tego roku życia bez względu na dochody ich rodziców, głęboko niesprawiedliwym jest nakładanie kryterium dochodowego na osoby wymagające leczenia i stałego usprawniania, co wiąże się z wysokimi kosztami przewyższającymi wysokość renty socjalnej (obecnie 935 zł netto)

- tłumaczą w projekcie nowelizacji ustawy o 500 plus dla niesamodzielnych dorosłych.

W znowelizowanej ustawie miałyby znaleźć się także inne zmiany. 500 plus dla osób niesamodzielnych – zdaniem posłów KO – powinno zostać dołączone do renty socjalnej i wyrównane do wysokości najniższej krajowej pensji, która obecnie 2600 złotych brutto.

Zobacz wideo Biedroń o 500 plus: Wszystko wskazuje na to, że PiS zacznie je ograniczać
Wprowadzenie w życie przepisów zawartych w projekcie odniesie pozytywne skutki społeczne poprawiając los osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

- czytamy w uzasadnieniu przygotowanym przez KO.

Proponowane zmiany mające na celu zniesienie kryterium dochodowego, jako warunku do przyznania świadczenia uzupełniającego w wysokości 500 zł poprawią warunki bytowe osób z niepełnosprawnościami i zwiększą m. in. dostępność dla tych osób wysoce kosztowych zabiegów i terapii

- tłumaczy KO.

Więcej o: