Samorządowcy o zmianach wprowadzonych przez GIS: Dzieci stracą miejsca w przedszkolach

GIS wprowadził zmiany w wytycznych dla przedszkoli i żłobków. Samorządowcy mówią wprost, że w związku z tymi zmianami dzieci mogą nie zostać przyjęte do placówek.

Zmiany dla żłobków i przedszkoli

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego czwarty raz zostały zaktualizowane 25 sierpnia 2020 r. Do tej pory GIS rekomendował, aby w grupie w przedszkolu było maksymalnie 25 dzieci. Dyrektorzy placówek zgłaszali problem, że taki limit sprawi, iż zabraknie miejsca i nie będą one przyjmowane do placówek.

GIS usunął zapis o limicie dzieci przebywających w jednej grupie. Rekomenduje, aby powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od trojga do pięciorga dzieci wynosiła co najmniej 15 metrów kwadratowych. Dodano, że powierzchnia przypadająca na jedną osobę nie może być mniejsza niż 1,5 metra kwadratowego. Wcześniej  limit przestrzeni wynosił co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza pięciu godzin dziennie. Jeżeli czas pobytu dziecka przekraczał pięć godzin dziennie powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko, wynosiła co najmniej 2,5 m2.

Pomimo zdjęcia wielu obostrzeń samorządy informują, że limit przestrzeni między dziećmi jest za mały i będzie oznaczało to konieczność wykreślania ich z listy przyjętych. 

Teraz trzeba rodzicom powiedzieć, że mimo iż dana miejscowość jest w zielonej strefie, nie będą przyjęte wszystkie dzieci. Pomimo wielu zapewnień - te ograniczenia są

- powiedziała w rozmowie z RMF FM Anna Grygierek, burmistrz gminy Strumień.

Nowe wytyczne GIS

W tej sprawie wypowiedział się również prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Poinformował on, że w obecnej sytuacji w przedszkolach stracić miejsce może co ósmy - dziesiąty maluch.

Zachowanie dystansu w żłobku czy w przedszkolu jest fikcją. Mamy te dzieciaki przywiązać do stołków, czy klosze założyć, żeby chodziły osobno?

- zapytał retorycznie Kranowski.

Według wytycznych GIS grupa dzieci wraz z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Najlepiej byłoby, gdyby dzieciom przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie.

Powierzchnia każdego pomieszczenia, w którym będą przebywały dzieci, powinna wynosić co najmniej 15 m2. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie wyprać lub dezynfekować. Większość obecnych wytycznych dla żłobków i przedszkoli jest bardzo podobna do wytycznych, które zostały podane dla szkół.

Samorządowcy podczas rozmowy z RMF FM dodali, że obecne kroki są dowodem na to, że rząd nie konsultuje z nimi ważnych decyzji. Stwierdzili, iż rząd swoje rozwiązania narzuca w ostatniej chwili, nie dając szans na przygotowanie się.

Zobacz wideo W przyłbicy albo maseczce do szkoły? MEN: Zastanawiamy się nad wprowadzeniem nakazu w przestrzeniach wspólnych
Więcej o: