Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony. Ile będzie wynosił? Do kiedy będzie obowiązywał?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - czy będzie wypłacany od września? Zbliża się rozpoczęcie roku szkolnego i większość uczniów wróci do szkół. Co jeżeli z powodu zagrożenia koronawirusem placówka zostanie zamknięta? W sprawie zasiłku opiekuńczego COVID wypowiedziała się minister rodziny Marlena Maląg.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - do kiedy będzie wydłużony?

19 czerwca 2020 r. uchwalona została przez Sejm ustawa, która wprowadziła zmiany w przepisach o dodatkowym zasiłku opiekuńczym. Według przepisów rodzicom dzieci do ośmiu lat, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku: zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki z powodu koronawirusa. Zasiłek należy się również w przypadku otwarcia tych placówek w czasie trwania COVID-19, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem albo braku możliwości sprawowania opieki przez nianię bądź dziennego opiekuna.

Wiele osób zastanawia się, czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy/ zasiłek opiekuńczy COVID zostanie przedłużony od września.

Jak podała minister rodziny Marlena Maląg, rząd będzie się przyglądał sytuacji zdrowotnej.

Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja związana z pandemią może być różna, dlatego będzie obowiązywał dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Proponujemy zasiłek do 20 września. Będziemy na bieżąco monitorować sytuację

- powiedziała minister podczas konferencji prasowej.

Zus zasiłek opiekuńczy - komu przysługuje?

Jak podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zasady przyznawania dodatkowego zasiłku pozostają bez zmian. Przysługuje on:

  • rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
  • ubezpieczonym rodzicom dzieci:
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Zasiłek opiekuńczy COVID

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy. Dodatkowego zasiłku (z powodu koronawirusa) nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na zasadach ogólnych.

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?
Więcej o: