Szkoły powinny mieć izolatki. GIS przygotował nowe rekomendacje

- Większość powiatów w Polsce jest w standardowej sytuacji epidemicznej, która pozwala na to, aby dyrektorzy przygotowywali się do powrotu tradycyjnych zajęć w szkołach. Jedynie w tych kilku powiatach "żółtych" i "czerwonych" mogą być dodatkowe obostrzenia - poinformował szef MEN Dariusz Piontkowski podczas wspólnej konferencji Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Podczas spotkania podano także najnowsze wytyczne GiS-u dla szkół.

Dzieci wracają do szkół

Dzieci wrócą do szkół wraz z początkiem roku. Dariusz Piontkowski podczas konferencji prasowej, która odbyła się w środę 12 sierpnia 2020 roku, poinformował, że MEN podejmując decyzję o powrocie do szkół kierowało się:

Nie tylko polskimi doświadczeniami, ale również tym, co dzieje się w różnych krajach Europy i świata.

Szkoły zostaną otwarte, a ostateczne decyzje są w rękach dyrekcji poszczególnych placówek:

Decyzję o wprowadzeniu w placówce kształcenia zdalnego dyrektor szkoły może podjąć dopiero po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz inspektora sanitarnego

- tłumaczył szef MEN-u.

Zobacz wideo Pandemia trwa, a wakacje się kończą. Uczniowie mają wrócić do szkół

Nowe zalecenia GIS-u dla szkół

Podczas tej samej konferencji prasowej GIS przedstawił swoje najnowsze zalecenia dla szkół.

Rekomendujemy, żeby każda placówka miała dedykowaną izolatkę, w której dziecko z objawami mogło przebywać odseparowane od pozostałych uczniów

- mówiła zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, Izabela Kucharska.

Dodatkowo Kucharska wyjaśniła, że GIS rekomenduje, żeby dziecko, u którego rodzic zaobserwuje objawy grypopodobne, zostało w domu, a także odbyło konsultacje z lekarzem.

Gdy jednak objawy koronawirusa wystąpią podczas lekcji, nauczyciele powinni reagować od razu:

Nauczyciel powinien pamiętać o tym, aby możliwie jak najszybciej dziecko odseparować od pozostałych uczniów z klasy - rekomendujemy, żeby każda placówka miała dedykowaną tzw. izolatkę, czyli miejsce, w którym to dziecko będzie mogło bezpiecznie przebywać do czasu podjęcia decyzji, a następnie w konsultacji z dyrektorem, rodzicem, temu dziecku należałoby zmierzyć temperaturę i w zależności od wyników temperatury, w konsultacji z rodzicami podejmowana jest decyzja, czy dziecko może kontynuować naukę czy rodzice powinni odebrać dziecko ze szkoły

- tłumaczyła Kucharska.

Więcej o: