Czy powinniśmy chodzić z dzieckiem na plac zabaw? "Nie trzymajmy dzieci pod kloszem"

Po początkowym zamknięciu wszystkich placówek oświatowo-wychowawczych, klubików dla dzieci, placów zabaw nastąpiło rozluźnienie obostrzeń dotyczących pandemii COVID-19 i otwarcie wszystkich tych miejsc. Te ostatnie budzą wśród rodziców wiele wątpliwości. O ile w żłobkach czy przedszkolach łatwo sprawdzić, czy reżim sanitarny jest przestrzegany, to na placach zabaw trudno przeprowadzić taką kontrolę. Czy to rozsądne bawić się z dzieckiem na placu zabaw podczas pandemii?

"Nie trzymajmy dzieci pod kloszem"

W tej chwili nie ma żadnych nowych wytycznych dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny podczas korzystania z placu zabaw czy nawet uczęszczania do parków, lasów. Widok dzieci bawiących się w jednej wielkiej grupie, budzi u wielu osób obawy. Porozmawialiśmy z wirusologiem, dr. hab. Tomaszem Dzieciątkowskim, który rozwiał wiele wątpliwości.

 Jeżeli będziemy chowali teraz dzieci pod kloszem i jeżeli nie będą kontaktowały się ze swoimi rówieśnikami, mogą wyniknąć z tego duże kłopoty natury psychicznej. Im kontakt społeczny jest jak najbardziej potrzebny

- tłumaczy lekarz i dodaje:

Mogę uspokoić nastroje w przypadku dwóch kwestii: koronawirus SARS-CoV-2 w bardzo niewielkim stopniu powoduje zakażenia na świeżym powietrzu. Zarówno wiatr, jak i słońce ograniczają jego aktywność. Druga rzecz, która jest bardzo istotna, to fakt, że koronawirus bardzo rzadko zakaża dzieci z taką efektywnością, by były one jeszcze w stanie zakazić innych.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT: Czy chodzenie na plac zabaw jest rozsądne? Wirusolog: Mogę uspokoić nastroje w przypadku dwóch kwestii

Zobacz wideo Bezpieczeństwo na placu zabaw. O czym warto pamiętać?

Korzystanie z placu zabaw - wytyczne

Zanim zdecydujemy się wybrać z dzieckiem na plac zabaw, warto jednak zapoznać się  z zasadami organizacji i funkcjonowania placów zabaw w dobie COVID-19. Wytyczne znajdziemy na stronie gis.gov.pl:

 1. Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).
 2. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).
 3. W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
 4. Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie w kierunku innych).
 5. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo
 6. po zakończonej zabawie na placu zabaw[1].
 7. Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 8. Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.
 9. W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.
 10. W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane.
 11. Dezynfekcję zabawek używanych na placu zabaw przeprowadza się zgodnie z przeznaczeniem danego produktu biobójczego. Wykaz produktów biobójczych przeznaczonych również do dezynfekcji powierzchni zabawek znajduje się pod linkiem : http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze
 12. Informacji dotyczącej bezpieczeństwa stosowania produktu biobójczego, jak również niezbędnych czasów w zakresie samej dezynfekcji, czy konieczności przewietrzenia pomieszczenia po zastosowaniu produktu, w tym również konieczności odłożenia danego przedmiotu (zabawki) przed kolejnym użyciem należy szukać na oznakowaniu opakowania danego produktu biobójczego.
 13. Właściciel lub zarządca placu zabaw utrzymuje i użytkuje go zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności dotyczy to zachowania należytego stanu sanitarno-technicznego i estetycznego poprzez nie dopuszczanie do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej[2].
 14. W przypadku korzystania z placów zabaw przez grupy zorganizowane (np. grupy żłobkowe/przedszkolne/wczesnoszkolne nieposiadające własnego terenu do rekreacji) zaleca się, aby właściciel lub zarządca placu zabaw w regulaminie obiektu wskazał godziny użytkowania dedykowane tym grupom, wywieszając go w widocznym miejscu na tablicy ogłoszeń. Zaleca się korzystanie z placu zabaw przez dzieci z jednej grupy, środowiska.
 15. Właściciel lub zarządca placu zabaw zapewnia właściwy stan sanitarno-higieniczny obiektu[3]in. poprzez zlokalizowanie odpowiedniej liczby pojemników na odpady komunalne, zależnie od wielkości obiektu i liczby przebywających osób.
 16. Właściciel lub zarządca placu zabaw monitoruje codziennie prace porządkowe,
 17. ze szczególnym uwzględnieniem regularnego czyszczenia sprzętu i wyposażenia placu zabaw z użyciem detergentu i/lub dezynfekowania powierzchni dotykowych. Dezynfekcja przestrzeni placu zabaw powinna odbywać się w czasie, gdy nie będzie na jego terenie innych osób.
 18. W przypadku gdy na placu zabaw zlokalizowana jest piaskownica, właściciel lub zarządca zobowiązany jest do zapewnienia spełnienia wymagań higienicznych

  poprzez:


  ogradzanie terenów placów zabaw,


  zasłanianie piaskownic na noc i w innych okresach, gdy nie jest użytkowana,


  wymienianie piasku w piaskownicy co najmniej przed oraz w trakcie sezonu letniego,


  wymienianie piasku w piaskownicy każdorazowo po stwierdzeniu w nim obecności widocznych zanieczyszczeń (odpadów, odchodów zwierzęcych i innych).


 19. Zaleca się (w miarę możliwości) wywieszanie na tablicy ogłoszeń przy placu zabaw ogólnych zasad zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego, oraz numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej właściwej ze względu na lokalizację placu zabaw, w tym również do służb medycznych.
 20. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
Więcej o: