Zasiłek rodzinny 2020/2021. Ile wynosi świadczenie rodzinne? Jakie są kryteria dochodowe i warunki przyznania?

O zasiłek rodzinny można starać się od 1 lipca 2020 roku. Wraz z początkiem miesiąca ruszyła tura składania wniosków na nowy okres zasiłkowy. Wnioski można złożyć za pośrednictwem portalu emp@tia albo ePUAP. Natomiast wniosek papierowy można złożyć od 1 sierpnia 2020 roku w urzędzie miasta lub gminy. Komu przysługuje świadczenie rodzinne? Jakie są warunki przyznania zasiłku rodzinnego 2020?

Zasiłek rodzinny 2020/2021 – co to za świadczenie?

Zasiłek rodzinny wchodzi w skład świadczeń rodzinnych. Oprócz tej zapomogi możliwe są różnego typu dodatki do zasiłku rodzinnego. Ponadto można także wystąpić o jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13 oraz świadczenie rodzicielskie.

Aby dostać zasiłek rodzinny należy spełnić między innymi kryterium dochodowe. Jeżeli przysługuje nam zasiłek rodzinny, to możemy wystąpić także o inne dodatki. Są to:

 • Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
 • Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 • Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 • Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Świadczenia rodzinne 2020/2021 – ile wynoszą?

Od 1 listopada 2018 roku kwoty świadczeń rodzinnych wynoszą odpowiednio:

 • Zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł) – I etap. Od 1 listopada 2019 r. wynosi 215,84 zł (wzrost o o 31,42 zł) – II etap. Docelowo kwota tego zasiłku wzrasta o ponad 40%.
 • Specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna – 846,42 złote brutto (w tym opłacona składka na ubezpieczenie opiekuna).

Inne świadczenia pozostają bez zmian.

Zasiłek rodzinny 2020/2021 i dodatki do zasiłku – kwoty

Zgodnie z rozporządzeniem rządowym zasiłek rodzinny i kolejne dodatki do niego wynoszą odpowiednio:

 • zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5. roku życia – 95 zł,
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia – 124 zł,
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 135 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: do 5. roku życia – 90 zł, – powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 110 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 113 zł, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 69 zł,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł,
 • świadczenie rodzicielskie – 1 000 zł.
 • Zasiłek rodzinny – kryterium dochodowe
 • Zgodnie z rozporządzeniem rządowym, wysokość kryterium dochodowego wynosi:
 • kryterium dochodowe ogólne - 674 zł,
 • kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł.

Kwoty nie zmieniły się od 1 listopada 2018 roku, kiedy to przypadała ostatnia weryfikacja kryterium dochodowego. Jest to weryfikowane co 3 lata.

Więcej o: