1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Alimenty za okres wsteczny. Aby się o nie ubiegać, należy spełnić określone warunki

Alimenty sąd zasądza dla dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Są to pieniądze, które rodzic powinien przeznaczyć na bieżące potrzeby dziecka. Zgodnie z prawem przysługują one na przyszłość, poczynając od daty wskazanej w pozwie. Okazuje się jednak, że można domagać się alimentów z datą wsteczną. Co zrobić, aby je otrzymać?

Alimenty za okres wsteczny – wniosek

Pozew o alimenty rodzic, który pełni opiekę nad dzieckiem, składa w sądzie rejonowym – konkretniej w Sądzie Rodzinnym. Zgodnie z obowiązującym prawem przysługują one od dnia złożenia pozwu. Można jednak wystąpić o alimenty z datą wsteczną. Litera prawa mówi tu o okresie do trzech miesięcy przed dniem złożenia pozwu. To najdłuższy czas, na jaki sąd może zgodzić się na alimenty za okres wsteczny.

Co ważne, aby ubiegać się o alimenty za okres wsteczny, należy spełnić kilka warunków. Na początek kluczowe jest złożenie odpowiednich wniosków. Aby są przyznał alimenty nie tylko od daty wniesienia powództwa, lecz także za wspomniany wcześniej okres trzech miesięcy poprzedzających złożenie pozwu, należy złożyć odpowiedni wniosek w treści pozwu.

Alimenty za okres wsteczny – wyrok sądu z natychmiastowym rygorem wykonalności

Alimenty za okres wsteczny, a także zwykłe alimenty, zawsze są obwieszczane wyrokiem sądu z rygorem natychmiastowej wykonalności. Dotyczy to rat płatnych po dniu wniesienia powództwa oraz wszystkich rat płatnych przed wniesieniem powództwa za okres nie dłuższy niż za trzy miesiące. Co to oznacza w praktyce? Należy to interpretować następująco: już w dniu wyroku pozwany będzie miał kilkumiesięczne zaległości w płaceniu alimentów.

Zobacz wideo Justyna Żyła o reakcji dzieci na rozwód

W przypadku gdy pozwany złoży apelację i tak  będzie zobowiązany do płatności zgodnie z zaskarżonym orzeczeniem. Jeżeli pozwany będzie uchylał się od płatności, można otworzyć drogę egzekucji komorniczej. Co ważne, pozwany nawet podczas procesu może płacić alimenty dobrowolnie. Skutkuje to oczywiście tym, że zadłużenie proporcjonalnie się zmniejszy, a nawet nie będzie go wcale.

Alimenty za okres wsteczny – na okres dłuższy niż 3 miesiące

Kodeks rodzinny i opiekuńczy zostawia jednak jeszcze jedną opcję. Można domagać się alimentów za okres wsteczny, dłuższy niż trzy miesiące przed dniem wniesienia pozwu. Należy jednak spełnić jeden warunek.

Strona, która występuje o alimenty musi wykazać, że z wskazanego okresu pozostają niezaspokojone potrzeby. Kodek rodzinny mówi, że mogą to być między innymi: zaległy czynsz mieszkaniowy, nieopłacone rachunki uprawnionego, na przykład za leczenie. Jeśli wykażemy, że musieliśmy zaciągnąć zobowiązania względem osób trzecich (na przykład wziąć kredyt), aby zaspokoić te potrzeby, sąd prawdopodobnie przyzna alimenty na ten czas.

Co istotne, zaległych alimentów można żądać za okres nie dłuższy niż 3 lata. Roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem trzech lat.