Kto według Kodeksu Prawa Kanonicznego może zostać rodzicem chrzestnym? Ważne zmiany

Jakie są wymagania stawiane kandydatom na rodziców chrzestnych? Czy chrzestny musi mieć bierzmowanie i być katolikiem?

Dokumenty potrzebne do wystawienia aktu chrztu

Planujesz chrzest dla swojego dziecka? Musisz pamiętać, że do przeprowadzenia aktu chrztu niezbędne będą odpowiednie formalności. Akt chrztu zostanie wystawiony na podstawie:

 • skróconego aktu urodzenia dziecka,
 • świadectwa ślubu kościelnego rodziców
 • dokumentów, które potwierdzają dane osobowe rodziców i chrzestnych.

Kto może zostać rodzicem chrzestnym?

Jakie wymagania należy spełnić, aby zostać rodzicem chrzestnym?

Według Kodeksu Prawa Kanonicznego przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Według Kościoła ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki. Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

Do przyjęcia zadania rodzica chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 • ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 •  jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

Zmiany w diecezji płockiej

Na stronie internetowej duszpasterstwa plockierodziny.pl pojawił się komunikat:

Od 10 lutego 2020 r. w diecezji płockiej obowiązuje „Instrukcja Biskupa Płockiego o oświadczeniu kandydatów na rodziców chrzestnych”. Dokument jest próbą wprowadzenia w życie papieskiej adhortacji „Amoris laetitia” z 2016 r.

Osoba, która chce zostać matką chrzestną lub ojcem chrzestnym, musi podpisać oświadczenie, które dotyczy jej życia sakramentalnego i praktyk religijnych

Nowe wymagania dla rodziców chrzestnych 

Na stronie parafii zamieszczono oświadczenia dla kandydatów na rodziców chrzestnych, które muszą zostać przez nich podpisane. Według nowych zasad przyszli ojciec i matka chrzestni muszą zadeklarować m.in., że:

 • ukończyli 16. rok życia;
 • przyjęli chrzest w Kościele Katolickim;
 • przyjęli komunię świętą i sakrament bierzmowania;
 • uczestniczą w niedzielnej mszy świętej;
 • mogą przystąpić do sakramentu pokuty i komunii świętej;
 • prowadzą życie zgodnie z wiarą katolicką (nie żyją w związku niesakramentalnym ani w konkubinacie, nie podlegają "żadnej karze kanonicznej wymierzonej lub zadeklarowanej zgodnie z prawem";
 • uczęszczali lub uczęszczają na katechezę szkolną.
Zobacz wideo "Polityka w Kościele jest problemem"
Więcej o: