Bon 500 plus. Od kiedy dostępny w PUE ZUS?

Bon turystyczny 500 plus będzie można pobrać już 1 sierpnia. Od razu też będzie można z niego skorzystać. Jak to zrobić? Czy trzeba spełnić specjalne warunki, aby dostać bon 500 plus na wakacje?

Bon 500 plus na wakacje dla każdego dziecka

500 plus na wakacje ma nie tylko pomóc polskim rodzinom zorganizować wypoczynek najmłodszym, lecz także wesprzeć obciążoną kryzysem w związku z pandemią COVID-19 branżę turystyczną. 25 lipca ruszyła rejestracja firm, które są zainteresowaniem przystąpieniem do programu Polski Bon Turystyczny. A już 1 sierpnia bon trafi do polskich rodzin.

Turyści będą mogli aktywować bon po północy z 31 lipca na 1 sierpnia i aż do marca 2022 roku można go zrealizować

- poinformował Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister rozwoju, podczas wystąpienia w TVP3.

Bon 500 plus na wakacje będzie jednak zupełnie innym świadczeniem niż te, które rząd proponował do tej pory. Ministerstwo Rozwoju i Zakład Ubezpieczeń Społecznych od kilku tygodni pracują nad przygotowaniem technologicznym. Nowe świadczenie będzie bowiem wypłacane tylko w formie elektronicznego bonu. Dostaniemy wiadomość SMS lub email z kodem, który umożliwi nam płatności w wielu miejscach.

Bon 500 plus na wakacje - komu ZUS przyzna pieniądze?

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej ZUS-u bon 500 plus dotyczy wszystkich, którzy:

1. 18 lipca 2020 r. mają przyznane prawo do:

 • świadczenia wychowawczego, tzw. 500+;
 • dodatku wychowawczego – dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, który przysługuje na dzieci umieszczone w:
 • rodzinie zastępczej lub u osoby, która prowadzi rodzinny dom dziecka,
 • placówce opiekuńczo-wychowawczej (typu socjalizacyjnego, interwencyjnego albo specjalistyczno-terapeutycznego), w placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
 •  placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

2. między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. nabędzą prawo do:

 • świadczenia wychowawczego na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane prawo do tego świadczenia lub do dodatku wychowawczego;
 • dodatku wychowawczego na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane prawo do tego dodatku lub do świadczenia wychowawczego.

3. przebywają poza granicami Polski i:

 • między 1 lipca 2019 r. a 18 lipca 2020 r. złożyli tam wniosek o świadczenie wychowawcze, który został przekazany do wojewody, a wojewoda nie rozpatrzył go do 18 lipca 2020 r.;
 • między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. złożyli tam wniosek o świadczenie wychowawcze, który będzie przekazany do wojewody i wojewoda nie rozpatrzy go w okresie, za który składane są informacje o osobach uprawnionych;https://www.edziecko.pl/edziecko/0,123533.html?tag=wakacje
 • wojewoda wydał decyzję o odmowie prawa do świadczenia wychowawczego w postaci dodatku dyferencyjnego.
Zobacz wideo Czy w te wakacje będziemy mogli wyjechać za granicę? Co z obozami i koloniami dla dzieci?

ZUS w informacji o bonie 500 plus na wakacje zaznacza także:

Jeśli Twoje dziecko, którego dotyczy świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy, decyzja o odmowie prawa do świadczenia wychowawczego w postaci dodatku dyferencyjnego albo wniosek o świadczenie wychowawcze złożony poza granicami Polski, jest niepełnosprawne, możesz otrzymać dodatkowe świadczenie w formie bonu.  

Bon 500 plus - ZUS i profil na PUE

Jak informuje ZUS, aby skorzystać ze świadczenia w formie bonu wystarczy:

 • mieć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • aktywować bon na PUE ZUS (w zakładce [Ogólny], w menu bocznym będzie zakładka [Polski Bon Turystyczny]). Aby aktywować bon musisz podać swój aktualny adres e?mail oraz numer telefonu komórkowego. Bon można aktywować w dowolnym momencie np. na kilka dni przed planowanymi wakacjami.

Co ważne i co podkreśla ZUS:

Aktywacja bonu nie jest jeszcze dostępna na PUE ZUS. Nie trzeba składać wniosku o świadczenie w formie bonu.

Aby skorzystać z dodatkowego świadczenia w formie bonu, które przysługuje na dziecko niepełnosprawne, należy zapoznać się z informacjami dostępnymi TU.

Więcej o: