Zmiany w urlopie tacierzyńskim. Dwa miesiące tylko dla ojców

Urlop tacierzyński 2020 przysługuje na takich samych zasadach, jak w ubiegłych latach. Jednak nastąpią zmiany już od 2022 roku. Unia Europejska postanowiła wyrównać prawa mężczyzn i kobiet na rynku pracy. Wydała dyrektywę, zgodnie z którą każdy z rodziców ma mieć osobno prawo do dwóch miesięcy urlopu rodzicielskiego. Co ważne ojciec nie może oddać swojej części matce.

Urlop tacierzyński 2020 a urlop tacierzyński 2022

Do sierpnia 2022 roku Polska jest zobowiązana do wdrożenia unijnej dyrektywy work-life balance. Oznacza to przyznanie prawa do dwóch miesięcy urlopu rodzicielskiego osobno każdemu z rodziców.

Polscy ojcowie będą mieć gwarantowane dwa miesiące urlopy rodzicielskiego. Nie będą mogli zrzec się go na rzecz matki.

Resort pracy skłania się ku innemu rozwiązaniu. Proponuje wydzielenie z całości urlopów dla rodziców części wyłącznie dla ojców. Mężczyźni mieliby dwa miesiące na opiekę nad dzieckiem, a kobiety 10 miesięcy urlopu macierzyńskiego. Dzięki temu mogłyby wrócić do pracy zawodowej wcześniej. To oczywiście tylko propozycja. Prace nad ostatecznym rozwiązaniem trwają.

Czy to dobre rozwiązanie? Zdaniem Katarzyny Siemienkiewicz, ekspertki ds. prawa pracy Pracodawców RP, zdecydowanie nie.

Średnia płaca mężczyzn w Polsce w odniesieniu do płacy kobiet jest niewątpliwie wyższa. Oznacza to, że wynagrodzenie za urlop rodzicielski ojca będzie mimo wszystko oznaczało wyższe koszty dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Znaczące jest również zagadnienie prawa do urlopu wypoczynkowego rodzica. W Polsce pracownik, który korzysta z urlopu rodzicielskiego, nabywa jednocześnie prawo do urlopu wypoczynkowego za ten okres. Zatem wprowadzenie tej regulacji obciąży także pracodawców w zakresie kosztów wynagrodzenia urlopowego”

tłumaczy Katarzyna Siemienkiewicz.

Zobacz wideo Urlopy dla rodziców - co oferuje państwo?

Urlop tacierzyński 2020 a urlop tacierzyński 2022 – kiedy zmiany?

Na wypracowanie ostatecznego modelu podziału urlopu tacierzyńskiego i macierzyńskiego Polska ma czas do połowy 2022 roku. To, jak będzie wyglądał nowy urlop rodzicielski jest zależne od wielu kwestii:

Decydujące znaczenie będzie miała przede wszystkim kondycja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

zauważa Katarzyna Siemienkiewicz.

Urlop tacierzyński 2020 a urlop ojcowski

Przypomnijmy, że urlop tacierzyński to nie to samo co urlop ojcowski. Dla uproszczenia jednak w języku potocznym używa się tych terminów zamiennie. Zgodnie z prawem jednak urlop ojcowski przysługuje niezależnie od urlopu macierzyńskiego. Należy się także w sytuacji, gdy matka nie jest pracownicą, nie ma także wpływu na jego długość. Trwa dwa tygodnie, które ojciec musi wykorzystać:

  • do ukończenia przez dziecko dwóch lat,
  • lub - jak czytamy na stronie ministerstwa - do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko siódmego roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT: Urlop ojcowski 2020: wniosek, wymiar, komu przysługuje, kto płaci. Urlop ojcowski to nie urlop tacierzyński

Urlopem tacierzyńskim nazywa się część urlopu macierzyńskiego, którą wykorzystuje tata dziecka. Przysługuje, gdy matka wykorzysta co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego (a w przypadku, gdy posiada orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji - osiem tygodni). Po takim czasie może zrezygnować z pozostałej części i wrócić do pracy. Warunkiem koniecznym jest to, że z dzieckiem zostanie wtedy jego ojciec. Wymiar urlopu tacierzyńskiego wylicza się następująco:

  • przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie wymiar urlopu macierzyńskiego to 20 tygodni. Ojciec może wykorzystać sześć tygodni (14 jest obowiązkowych dla matki),
  • przy urodzeniu dwojga dzieci przy jednym porodzie wymiar urlopu to 31 tygodni, z czego 17 może wykorzystać tata,
  • przy urodzeniu trojga dzieci przy jednym porodzie urlop macierzyński to 33 tygodnie, tata może wykorzystać 19 z nich,
  • przy urodzeniu czwórki dzieci przy jednym porodzie urlop macierzyński wynosi 35 tygodni, zatem 21 tygodni może wykorzystać tata,
  • przy urodzeniu piątki (i więcej) dzieci przy jednym porodzie wymiar urlopu macierzyńskiego to 37 tygodni. Jeśli mama zdecyduje się wrócić do pracy, ojcu przysługują 23 tygodnie.