1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Zasiłek opiekuńczy na dziecko jednak przedłużony na wakacje. Przysługuje tylko do 26 lipca

- Nie zamierzamy przedłużać dodatkowego zasiłku opiekuńczego - poinformowała rano szefowa MRPiPS Marlena Maląg. Kilka godzin później ministerstwo podało jednak informację, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie przedłużony o kolejne dwa tygodnie, czyli do 26 lipca.

Zasiłek opiekuńczy na dziecko tylko do 12 lipca

Zasiłek opiekuńczy na dziecko był wielokrotnie przedłużany. Na pobieranie świadczenia decydowali się rodzice, którzy w związku z pandemią COVID-19 nie zdecydowali się wysłać dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych (szkół, przedszkoli czy żłobków) i samodzielnie sprawowali opiekę nad najmłodszymi. Jeszcze w czerwcu Stanisław Szwed w rozmowie z PAP przekonywał, że jest dalsza możliwość przedłużenia zasiłku opiekuńczego:

Jednocześnie rozporządzenie to daje upoważnienie Radzie Ministrów, aby można było rozszerzyć przyznawanie zasiłku opiekuńczego o kolejne miesiące - w przypadku wakacji chodziłoby o żłobki i przedszkola.

Zasiłek opiekuńczy na dziecko – koniec wsparcia dla rodziców

W czwartek 9 lipca, w rozgłośni katolickich "Siódma – Dziewiąta" minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg zapytana o przedłużenie zasiłku odpowiedziała bardzo stanowczo:

Nie zamierzamy już od poniedziałku przedłużać zasiłku opiekuńczego nad dziećmi do lat 8, ponieważ widzimy, jak wygląda obłożenie w żłobkach i przedszkolach

Minister powiedziała także, że rozważane były różne możliwości. Pracowano nad przyznaniem innego świadczenia. Jednak początek wakacji i inne godziny pracy żłobków i przedszkoli skłoniły rząd do podjęcia takiej a nie innej decyzji.

Zobacz wideo

Zasiłek opiekuńczy na dziecko – jednak przedłużony do 26 lipca

Kilka godzin później minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała Polską Agencję Prasową, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie jednak przedłużony o kolejne dwa tygodnie. Oznacza to, że rodzice mogą pobierać świadczenie do 26 lipca. Więcej informacji na ten temat minister Maląg przedstawi 9 lipca o 12.00 podczas konferencji w Koszalinie.

Zasiłek opiekuńczy na dziecko – komu przysługuje?

Przypomnijmy, że zasiłek nie wliczał się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tak zwanych ogólnych zasadach. Zgodnie z rozporządzeniem dodatkowo zasiłek opiekuńczy przysługiwał:

"(…) ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku do lat 8, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy:

 • z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko albo braku możliwości sprawowania opieki przez nianię (link dio strony zewnętrznej) lub braku mozliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna (link do strony zewnętrznej) z powodu COVID-19,
 • w przypadku otwarcia tych placówek, w czasie trwania COVID-19, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem".