Kiedy składać wniosek o 300 plus? Nabór wniosków Dobry Start już ruszył, ale jeszcze nie dla wszystkich

1 lipca ruszyła kolejna edycja programu Dobry Start. Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", niektórzy rodzice nie mogą jeszcze składać wniosków.

300 plus w ramach programu Dobry Start

Ruszyła kolejna edycja 300 plus na wyprawkę dla uczniów. Jednym z warunków otrzymania wsparcia finansowego w wysokości 300 złotych jest rozpoczęcie we wrześniu nauki w szkole i wskazanie przez rodzica we wniosku, do jakiej placówki edukacyjnej jego dziecko będzie uczęszczać w roku szkolnym 2020/2021.

Kiedy składać wniosek o 300 plus 2020? 1 lipca rozpoczął się elektroniczny nabór wniosków, ale nie wszyscy rodzice mogą je już składać. „Dziennik Gazeta Prawna” podaje, że na razie wnioski mogą składać rodzice dzieci, które nie ukończyły jeszcze szkoły podstawowej.

Kiedy składać wniosek o 300 plus dla ósmoklasistów?

Z powodu pandemii egzaminy zostały przełożone. Zmienił się również harmonogram rekrutacji do szkół średnich - 12 sierpnia zostaną ogłoszone listy zakwalifikowanych kandydatów do danej szkoły ponadpodstawowej, a 19 sierpnia ukażą się listy osób przyjętych do placówek.

Wniosek o 300 plus dla ósmoklasistów będzie można składać dopiero w sierpniu, bo jeśli okaże się, że rodzice wskazali niewłaściwą szkołę we wniosku lub w ogóle jej nie wskazali, gmina wezwie ich w ciągu 14 dni do korekty wniosku. Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", wstrzymanie się do sierpnia pozwoli rodzicom uniknąć konieczności powtórnego składania wniosku. Termin naboru wniosków upływa 30 listopada 2020 roku.

Dobry start wniosek elektroniczny 

Wniosek elektroniczny o 300 plus można składać za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS. Przyjmowanie wniosków o świadczenie Dobry Start drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie/ośrodku pomocy społecznej lub za pośrednictwem poczty rozpocznie się z kolei 1 sierpnia.

Jak czytamy na stronie gov.pl, "wniosku drogą elektroniczną nie można złożyć na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. Rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wniosek składają bezpośrednio w powiatowym centrum pomocy rodzinie".

Zobacz wideo Kiedy i gdzie składać wniosek o 300+?
Więcej o: