1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Zmiany w wytycznych dla przedszkoli. Od teraz do placówki może uczęszczać więcej dzieci

Główny Inspektor Sanitarny zaktualizował wytyczne dotyczące organizacji pracy w przedszkolach. Od teraz do placówki będzie mogło uczęszczać więcej dzieci. GIS zwiększył maksymalną liczbę przedszkolaków przebywających w jednej grupie i zezwolił na obecność rodzica podczas pierwszych dni dziecka w placówce (tzw. okresu adaptacyjnego).

Przedszkola są otwarte od 6 maja. Główny Inspektorat Sanitarny już przed odmrożeniem placówek ustalił wytyczne, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się w tych miejscach koronawirusa. 

Główny Inspektor Sanitarny podpisał 2 lipca br. zaktualizowane wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Główne zmiany dotyczą zwiększenia liczebności grupy do 25

- poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ile dzieci w jednej grupie w przedszkolu?

Liczba dzieci w przedszkolu ma być dostosowana m.in. do powierzchni sali. Do tej pory, w jednej grupie w przedszkolu, zalecano przebywanie maksymalnie 16 dzieci. Według wytycznych GIS-u w jednej grupie może być maksymalnie 25 dzieci (jeśli jest to grupa integracyjna, liczba ta zmniejsza się do 20, wśród których maksymalnie 5 dzieci może mieć orzeczenie o niepełnosprawności).

Na 16 m kw. może przebywać maksymalnie 5 dzieci. Przy czym powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m kw., jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie, lub 2,5 m kw., jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie. Jedna grupa dzieci, w miarę możliwości, powinna przebywać w wyznaczonej, stałej sali pod opieką tych samych, stałych osób.

Opiekunowie dzieci powinni zachowywać między sobą minimum 1,5-metrowy dystans. Dystans na minimum powinien być zachowany również przez rodziców i opiekunów przyprowadzających dzieci do przedszkola.

Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przedszkola, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi. Powinni oni jednak zachować dystans dwumetrowy, a przed wejściem do budynku zdezynfekować dłonie i zasłonić usta i nos.

Rodzic może przebywać z dzieckiem w okresie adaptacyjnym

Umożliwiono udział rodziców w odbywaniu przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce. Jeden rodzic lub opiekun (osoba zdrowa, bez objawów infekcji, która nie mieszka z osobą przebywającą na kwarantannie), który będzie przebywał w przedszkolu z dzieckiem, musi zasłaniać usta i nos, nosić rękawiczki jednorazowe lub dezynfekować dłonie, a także zachowywać dystans społeczny co najmniej dwa metry. 

Wietrzenie sal, dezynfekcja przedmiotów 

Dzieci i ich opiekunowie powinni regularnie i często myć ręce wodą z mydłem, zwłaszcza przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, czy po skorzystaniu z toalety.

Sale należy wietrzyć raz na godzinę, a także regularnie myć i dezynfekować wszystkie powierzchnie wspólne, w tym m.in. poręcze, klamki, włączniki, powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków). Dziecko nie powinno zabierać ze sobą z domu niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. 

Zalecane są zabawy na świeżym powietrzu i na terenie przedszkola, jednak należy czyścić i dezynfekować sprzęty lub przedmioty, do których dzieci będą miały tam dostęp.

Według GIS-u dzieci powinny spożywać posiłki w miejscach bezpiecznych, do tego przeznaczonych.  Wielorazowe naczynia i sztućce powinny być czyszczone w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 st. C lub wyparzane. 

Wszystkie wytyczne dla przedszkoli w czasie pandemii są dostępne na stronie gis.gov.pl.

Zobacz też: Wytyczne GIS dla przedszkoli. Zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego są oderwane od rzeczywistości.

Zobacz wideo Jakie są największe problemy polskiego systemu edukacji?