1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Mama 4 plus: emerytura dla matek. Komu należą się pieniądze?

1 marca 2019 w życie wszedł program Mama 4 plus. Jego głównym założeniem jest wsparcie osób, które wychowały przynajmniej czworo dzieci i weszły w okres wieku emerytalnego. Kto może starać się o tak zwaną emeryturę matczyną? Przedstawiamy warunki i zasady programu Mama 4 plus.

Mama 4 plus – do kogo trafią pieniądze?

Program Mama 4+ jest rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym. Jak czytamy na stronie gov.pl:

Jest przeznaczone dla osób, które żeby wychować co najmniej czworo dzieci nie mogły podjąć pracy zarobkowej lub z niej zrezygnowały, a dziś żyją na granicy ubóstwa, nie mając prawa do świadczeń nawet na minimalnym poziomie. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające zapewni podstawowe środki do życia.

Aby dostać pieniądze z programu Mama 4 plus należy spełnić kilka warunków. Szczegółowe wytyczne matczynej emerytury przedstawiło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 • rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mogło być przyznane matce, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci, a w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę  albo długotrwałego zaprzestania wychowanie dzieci – ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci;
 • świadczenie będą mogły ubiegać się osoby, które nie posiadają niezbędnych środków do życia i osiągnęły wiek emerytalny. W przypadku kobiet to 60 lat, mężczyzn – 65 lat;
 • rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie przysługiwać wyłącznie osobom mieszkającym w Polsce i mającym (po ukończeniu 16 lat) tzw. ośrodek interesów życiowych na terytorium naszego kraju – przez co najmniej 10 lat;
 • rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mogło być przyznane obywatelom Polski lub osobom, mającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce bądź obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub cudzoziemcom legalnie przebywającym na terytorium Polski
Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Mama 4 plus – wysokość świadczenia

Warto wiedzieć, że rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest specjalnym świadczeniem nieskładkowym, finansowanym z budżetu państwa. Jeżeli rodzic, który wychował czworo dzieci, pobiera już świadczenie, ale jest ono niższe od najniższej emerytury, świadczenie rodzicielskie będzie uzupełniać pobierane świadczenie do tej kwoty. W przypadku osób, które nie mają żadnych dodatkowych świadczeń, wysokość zasiłku Mama 4 plus odpowiada kwocie najniższej emerytury, która od 1 marca 2019 r. wynosi będzie 1100 zł.

Więcej o: