1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Urlop rodzicielski w świadectwie pracy. Jak powinien wyglądać dokument?

W świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i z ubezpieczeń społecznych. Jedną z takich informacji jest wymiar wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawa prawna, zgodnie z którą został nam on udzielony.

Urlop rodzicielski w świadectwie pracy – co musisz znaleźć się w dokumencie?

W świadectwie pracy należy podać następujące informacje:

 • okres i rodzaj wykonywanej pracy,
 • rodzaj zajmowanych stanowisk,
 • tryb rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy,
 • inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

W świadectwie pracy powinna znaleźć się także kwestia ewentualnego zajęcia wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na prośbę pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach. Ponadto musi się też znaleźć tu informacja o urlopie rodzicielskim.

Zobacz wideo Jak wielu Polaków straci pracę z powodu koronawirusa?

Urlop rodzicielski w świadectwie pracy  a zmiany w świadectwie pracy

Obowiązek wydania świadectwa pracy pracownikowi uregulowano w przepisach art. 97 i 99 Kodeksu pracy. Od 7 września 2019 r., pracodawca musi wystawić świadectwo pracy w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Oczywiście tylko pod warunkiem, że nie rozpoczyna z pracownikiem kolejnego stosunku pracy w terminie 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę.

Co ważne, za nieterminowe wydanie świadectwa pracy grozi kara grzywny od 1 000 do 30 000 zł (zgodnie z art. 282 § 1 Kodeksu pracy).

Warto wiedzieć, że od 7 września 2019 roku obowiązują nowe terminy związane z prostowaniem świadectw pracy. Wydłużono te terminy z 7 do 14 dni.

Urlop rodzicielski w świadectwie pracy  - jak powinien wyglądać wpis w dokumencie?

Informację o tym, że pracownik korzystał z urlopu rodzicielskiego należy zamieścić w ust. 6 pkt 4 świadectwa pracy. Należy podać koniecznie podstawę prawną jego udzielenia - czyli art. 1791 § 1 Kodeksu pracy, wymiar urlopu rodzicielskiego oraz liczbę wykorzystanych jego części.

Nie ma znaczenia, że urlop rodzicielski był łączony z wykonywaniem pracy.