1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Do kiedy zasiłek opiekuńczy na COVID-19? Świadczenie przedłużone

Rząd przedłużył zasiłek opiekuńczy do 28 czerwca. Przez kolejne trzy tygodnie rodzice otrzymają pieniądze, które pomogą im podjąć decyzję o pozostaniu w domu z dziećmi i sprawowaniu nad nimi samodzielnej opieki. Ustawa jeszcze jest w toku legislacji. Jednak ZUS prosi o składanie wniosków już teraz.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 28 czerwca

Dotychczasowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał rodzicom do 14 czerwca. Przedłużenie świadczenia do 28 czerwca oznacza, że będzie ono wypłacane do końca roku szkolnego. Jak zaznaczył Stanisław Szwed w rozmowie z PAP, jest też dalsza możliwość przedłużenia zasiłku opiekuńczego:

Jednocześnie rozporządzenie to daje upoważnienie Radzie Ministrów, aby można było rozszerzyć przyznawanie zasiłku opiekuńczego o kolejne miesiące - w przypadku wakacji chodziłoby o żłobki i przedszkola.

Zasiłek opiekuńczy COVID-19 – lepiej już składać wnioski

W czwartek 4 czerwca Sejm uchwalił ustawę Tarczę Antykryzysową. To właśnie w niej mowa o wydłużaniu okresu świadczenia dodatkowego dla rodziców aż do 28 czerwca. Choć proces legislacyjny jeszcze się nie zakończył, ZUS informuje, że wnioski można składać już teraz.

W ten sposób, gdy ustawa, która została już przekazana do Senatu, wejdzie w życie, szybciej dostaniemy pieniądze. Wnioski o dodatkowy zasiłek opiekuńczy COVID-19 mogą składać rodzice dzieci do lat 8 mogą. Więcej informacji znajdziemy na stronie ZUS.

Zobacz wideo Biedroń o 500 plus: Wszystko wskazuje na to, że PiS zacznie je ograniczać

Zasiłek opiekuńczy COVID-19 – nowe przepisy

Sejm w ustawie z 4 czerwca wprowadził korektę w zasiłku opiekuńczym. Co oprócz okresu wypłat dodatkowego zasiłku uległo zmianie?

"Ustawa przewiduje, że ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku do lat 8, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy:

 • z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko albo braku możliwości sprawowania opieki przez nianię (link dio strony zewnętrznej) lub braku mozliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna (link do strony zewnętrznej) z powodu COVID-19,
 • w przypadku otwarcia tych placówek, w czasie trwania COVID-19, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem".