1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

UNICEF alarmuje o niepokojącym skutku pandemii: Liczba wykorzystywanych dzieci wzrośnie

UNICEF i Międzynarodowa Organizacja Pracy opublikowały raport dotyczący jednego z zagrożeń, które niesie ze sobą pogorszenie ekonomicznej i gospodarczej sytuacji na świecie w związku z pandemią. "Bez wsparcia ekonomicznego i społecznego dzieci mogą być zmuszane do pracy, aby podreperować domowy budżet".

Zmuszanie dzieci do pracy - UNICEF alarmuje

Zmuszanie do pracy dzieci jest zakazane we wszystkich krajach. Stanowią o tym liczne dokumenty m.in. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka oraz Międzynarodowa Konwencja o Prawach Dziecka. Mimo to na świecie do pracy zmuszanych jest obecnie 152 mln dzieci, choć od 2000 r. ta liczba zmniejszyła się aż o 94 miliony.

Niestety, pandemia COVID-19 może pogłębić to zjawisko. UNICEF i Międzynarodowa Organizacja Pracy opublikowały raport "COVID-19 And Child Labour: A Time Of Crisis, a Time To Act" (COVID-19 i praca dzieci: czas kryzysu, czas do działania). Raport przedstawia, że dzieci już pracujące mogą pracować dłużej lub w gorszych warunkach. Więcej z nich może zostać zmuszonych do najgorszych form pracy, co powoduje znaczną szkodę dla ich zdrowia i bezpieczeństwa. W szczególności to dziewczęta są narażone na wykorzystywanie w rolnictwie i pracach domowych.

Kryzys spowodowany pandemią sprawił, że wiele osób utraciło źródło dochodów. Bez wsparcia ekonomicznego i społecznego dzieci mogą być zmuszane do pracy, aby podreperować domowy budżet

- powiedział Guy Ryder, Dyrektor Generalny Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Według raportu pandemia może spowodować wzrost ubóstwa, a tym samym wzrost pracy dzieci. Wzrost ubóstwa o jeden procent prowadzi do wzrostu zatrudnienia dzieci o co najmniej 0,7 procent w niektórych krajach.

Praca dzieci staje się mechanizmem radzenia sobie z kryzysem w wielu rodzinach. Wraz ze wzrostem ubóstwa, zamykaniem szkół i zmniejszeniem dostępności pomocy społecznej, coraz więcej dzieci jest zmuszanych do pracy. Jeśli wyobrazimy sobie świat po COVID-19, musimy zadbać o to, aby dzieci i ich rodziny miały odpowiednie narzędzia do radzenia sobie z podobną sytuacją w przyszłości

- powiedziała Henrietta Fore, Dyrektor Generalna UNICEF.

W raporcie pojawił się szereg propozycji, które mają ograniczyć zagrożenie związane z ze zwiększeniem procederu pracy dzieci. Pośród takich działań znalazła się m.in. bardziej kompleksowa ochrona socjalna czy łatwiejszy dostęp do kredytu dla ubogich gospodarstw domowych.

Zobacz wideo Mechanizm Szybkiego Reagowania UNICEF w 60 sekund