1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Jesteś dobrą matką duchową dla twoich dzieci? Sprawdź

Macierzyństwo duchowe skierowanie jest nie tylko do kobiet, które urodziły dzieci. Jest to "rodzenie na sposób duchowy". Odwołuje się do wartości chrześcijańskich. Sprawdź, czy jesteś dobrą duchową matką.

Słownictwo macierzyńskie posiada trudny język, który na pierwszy rzut oka nie dla wszystkich jest zrozumiały. Jednym z takich stwierdzeń jest duchowe macierzyństwo. To rodzenie na sposób duchowy, które dotyczy wszystkich kobiet, lecz w szczególności matek. Sprawdź, czy jesteś matką duchową dla swoich pociech. 

Co to jest duchowe macierzyństwo?

Duchowe macierzyństwo to tzn. "rodzenie do dorosłości". Stwierdzenie dotyczy nie tylko kobiet, które urodziły dzieci. Obowiązkiem każdej kobiety jest budowanie tożsamości dziecka, jego wartości i pewności siebie. Każda matka, która dała życie dziecku lub przygarnęła je pod swój dach musi zrobić wszystko, aby dziecko wkroczyło w dorosłość o własnych siłach. Ważną rolę w procesie odgrywa także ojciec, który musi wszczepić w dziecko poczucie odpowiedzialności, samodzielności i odwagi, a także otoczyć ojcowską opieką. Zadaniem każdej matki jest ukazać dziecku po co jest stworzone i jak musi postępować w życiu, aby być dobrym. Odwołuje się do wartości chrześcijańskich i tłumaczy, że trzeba miłować Trójce Świętą - Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętą nawiązując do tego, kto stworzył każdego człowieka - sam Pan Bóg na swoje podobieństwo. Wiara dodaje skrzydeł. Jeśli wypełnione będą prawdziwe wzorce macierzyństwa to Bóg uczyni rodzinę i dziecko niepowtarzalnym arcydziełem. Samo powołanie do matczynej i ojcowskiej miłości wytworzy się w momencie przylgnięcia do Chrystusa i oddania mu całego życia. 

Matka duchowa pomaga dziecku wzrastać w wierze, nadziei i miłości, przekazując mu wielkie prawdy, jakich naucza Kościół oraz zakorzeniając je w życiu sakramentalnym i słowie Bożym

- mówi ks. Roger Nicolas.

Matczyna modlitwa daje ogromne pokłady siły

Każda matka i ojciec zobowiązani są do nauczenia dziecka posłuszeństwa najpierw wobec samych rodziców, dziadków, a w późniejszym czasie wobec wychowawcy i wszystkich obowiązków. Począwszy od nakrywania stołu do odrabiania lekcji, czy myciu zębów. Dzięki temu w przyszłości będzie potrafiło postąpić podobnie w sprawach wyższej rangi. Musimy nauczyć pociechę, aby potrafiło mówić "tak", gdzie w kwestii duchowej oznacza to wypełnienie woli Bożej. Matka może pomóc dziecku poprzez ofiarę i nieustanną modlitwę w jego intencji, która potrafi dać ukojenie i ogromną siłę. 

Ruch modlitwy matek za dzieci

Powstała nawet misja na świecie, która nosi nazwę "Ruch modlitwy matek". Matczyna modlitwa nie ogranicza się tylko do intencji związanych z potomstwem, a dzieci na całym świecie. Ponadto matczyna troska za każdego bliźniego bez względu na kolor skóry, czy wyznanie. Wszystko w imię wartości chrześcijańskich. Często matki nawet nie znają imienia osoby, za którą się modlą, lecz gorliwie chcą wymodlić jej potrzebne łaski podobnie jak Maryja, matka Jezusa. 

Bycie ich matką duchową polega na noszeniu ich w swym sercu, polecaniu ich samych oraz ich ludzkich i duchowych zmartwień Panu. Nie tyle mamy prosić o jakąś konkretną łaskę, ponieważ nie wiemy, jakie Bóg ma zamiary, ale raczej o to, by mógł On zrealizować w nich Swój zamysł miłości

- o duchowej matce mówi ks. Roger Nicolas

Macierzyństwo duchowe jest Bożym darem

Życie każdego człowieka jest darem od Boga. My w zamian powinniśmy oddawać duszę Bogu i całkowicie ofiarować się mu w modlitwie. Dzięki temu będziemy zbawieni. Kościół mówi, że rodzimy dusze dla Boga. 

Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat

- czytamy w ewangelii św. Jana.

Macierzyństwo duchowe matki wobec bliźniego nie do końca skupione jest na samej modlitwie i ofierze. Czasem wystarczą nawet małe gesty i uczynki miłosierdzia - pomagać, wspierać, wysłuchać czy odwiedzić. Najważniejsza w tym wszystkim jest miłość do bliźniego. Tak jak mąż kocha swoją żonę i dzieci, tak i on potrzebuje miłości od najbliższych, która jest w stanie wszystko znieść i wszystko przetrzymać. 

Matka kocha sercem pobłażliwym i współczującym, gotowym do zrozumienia, pocieszenia, przebaczenia, na podobieństwo serca Maryi

– twierdzi ks. Roger Nicolas.

Czym objawia się duchowe dziecko?

Duszka dziecka jest z natury religijna. Duchowość w tym przypadku oznacza wrażliwość na to, co dzieje się w naszych myślach i przeżyciach. Zdolność wczuwania się w myślenie innych ludzi. Otwartość na marzenia i aspiracje, ale też na baśnie i legendy. Dziecko najpierw odkrywa świat nadzmysłowy, a dopiero później zderza się z rzeczywistością świata zmysłowego, a ten często boli i wymaga ogromnego trudu i łez.

Przeczytaj także: