1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Zasiłek opiekuńczy po 24 maja. Będzie wypłacany do 14 czerwca nielegalnie?

Zasiłek opiekuńczy miał być wypłacany do 24 maja. Według ZUS i resortu rodziny przedłużono termin i będzie wypłacany dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 14 czerwca. Prawnicy uważają, że nie ma do tego podstaw. Czy zasiłek opiekuńczy po 24 maja będzie wypłacany nielegalnie?

Co z zasiłkiem opiekuńczym po 24 maja? Przedłużono termin pobierania świadczenia dla rodziców. Według ZUS-u i resortu rodziny, rodzice będą mogli pobierać dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 14 czerwca. Ma być przyznawany"na dotychczasowych zasadach zarówno dla rodziców i opiekunów dzieci do lat 8 oraz dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych". Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", zgodnie z Tarczą Antykryzysową 3.0 usunięto możliwość korzystania z takiego świadczenia dla rodziców dzieci poniżej 8. roku życia.

Zasiłek opiekuńczy przedłużono do 14 czerwca. Obecny termin, do którego można było pobierać świadczenie minie 24 maja. Rząd zdecydował o możliwości dalszego pobierania świadczenia na dzieci, ze względu na to, że wiele placówek nie zostało otwartych i rodzice muszą zostać w domu z dziećmi. 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 24 maja - dla kogo?

ZUS oraz Ministerstwo Rodziny zapewnia, że dodatkowe świadczenie ma przysługiwać rodzicom objętym ubezpieczeniem chorobowym lub opiekunom prawnym, którzy ze względu na pandemię COVID-19 i zamknięcie żłobków, przedszkoli, szkół i innych placówek edukacyjnych, nie są w stanie zapewnić opieki swoim dzieciom poniżej 8. roku życia. Według "Dziennik Gazeta Prawna" to, co twierdzi ZUS i ministerstwo rodziny jest niezgodne z art. 46 ustawy Tarczy Antykryzysowej 3.0. zgodnie z którą zniesiono możliwość korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci poniżej 8. roku życia. 

Art. 46 Ustawy tzw. Tarczy Antykryzysowej 3.0 brzmi:

"W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia służby z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni".

Czy zasiłek opiekuńczy będzie dalej wypłacany?

Jak widać, w przepisach nie ma odniesienie do opieki nad dziećmi poniżej 8. roku życia. Zaznaczono jednak, że z zasiłku opiekuńczego można korzystać przez maksymalnie 2 tygodnie (ZUS i Ministerstwo Rodziny mówią zaś 14 czerwca).

Minister rodziny uspokaja jednak i zapewnia, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 14 czerwca, wszystkim rodzicom dla dzieci do 8. roku życia będzie wypłacany 

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?