Rodzice chrzestni muszą zadeklarować, że chodzą na msze i nie żyją w konkubinacie. Nowe wymagania w diecezji płockiej

Rodzicem chrzestnym nie zostaniesz, jeśli nie chodzisz na msze i żyjesz w konkubinacie. Katolicka Agencja Informacyjna poinformowała, że płocka diecezja wprowadza nowe przepisy dla rodziców chrzestnych.

Na stronie internetowej duszpasterstwa plockierodziny.pl pojawił się komunikat: "Od 10 lutego 2020 r. w diecezji płockiej obowiązuje „Instrukcja Biskupa Płockiego o oświadczeniu kandydatów na rodziców chrzestnych". Dokument jest próbą wprowadzenia w życie papieskiej adhortacji „Amoris laetitia" z 2016 r."  Oznacza to, że osoba, która chce zostać matką chrzestną lub ojcem chrzestnym, musi podpisać oświadczenie, które dotyczy jej życia sakramentalnego i praktyk religijnych. 

Nowe wymagania dla rodziców chrzestnych 

Na stronie parafii zamieszczono oświadczenia dla kandydatów na rodziców chrzestnych, które muszą zostać przez nich podpisane. Według nowych zasad, przyszli ojciec i matka chrzestni muszą zadeklarować m.in., że:

  • ukończyli 16. rok życia;
  • przyjęli chrzest w Kościele Katolickim;
  • przyjęli komunię świętą i sakrament bierzmowania;
  • uczestniczą w niedzielnej mszy świętej;
  • mogą przystąpić do sakramentu pokuty i komunii świętej;
  • prowadzą życie zgodnie z wiarą katolicką (nie żyją w związku niesakramentalnym ani w konkubinacie, nie podlegają "żadnej karze kanonicznej wymierzonej lub zadeklarowanej zgodnie z prawem";
  • uczęszczali lub uczęszczają na katechezę szkolną.

Według serwisu plockierodziny.pl ks. Wojciech Kućko, dyrektor Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, który koordynował przygotowanie dokumentu stwierdził, że dokument jest owocem szerokich konsultacji w diecezji – wśród dekanalnych duszpasterzy rodzin, wielu kapłanów i wiernych świeckich.

Przemieszczanie się ludzi i zmiana miejsca zamieszkania, a przede wszystkim potrzeba formacji moralnej wierzących są nowymi wyzwaniami duszpasterskimi naszych czasów

- powiedział.

Każdy z kandydatów na rodzica chrzestnego musi podpisać dokument w parafii, do której przynależy. Następnie oświadczenie podpisuje proboszcz i to on zdecyduje, czy dana osoba jest odpowiednią do bycia rodzicem chrzestnym. (Oświadczenia w wersji pdf dostępne są na stronie  internetowej Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Płockich.)

Chrzest Święty - jakie zasady są w innych diecezjach?

Nowe przepisy dotyczące przyszłych rodziców chrzestnych, opisane wyżej dotyczą jedynie wiernych z diecezji płockiej. Niewykluczone jednak, że kolejne diecezje w Polsce pójdą jej śladem. Natomiast obowiązkiem każdego księdza, który ma udzielać chrztu jest zainteresować się, czy wybór rodziców podjęty został prawidłowo. Instrukcja duszpasterska Episkopatu o udzielaniu sakramentu chrztu św. dzieciom z 1975 r. nakazuje, aby księża:

  • doradzali rodzicom w poszukiwaniu chrzestnych;
  • sprzeciwiali się, jeśli rodzice wybierają chrzestnych, kierując się ich zamożnością, a nie troską o religijne wychowanie dziecka;
  • żądali od chrzestnych potwierdzenia ze strony ich proboszcza, że rzeczywiście prowadzą życie religijne i spełniają kryteria wymagane przez Kościół. 

Zobacz także: Zmiany w zasadach zawierania małżeństw. Narzeczeni odbędą obowiązkową rozmowę z księdzem.

Michał Piróg nie chciałby zostać ojcem chrzestnym dziecka Joanny Krupy:

Zobacz wideo
Więcej o: