Zawody, których lepiej unikać. MEN opublikował prognozę zapotrzebowania na pracowników

Jakich zawodów lepiej unikać? Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało prognozę, które będą najbardziej opłacalne. Na stronie internetowej można sprawdzić zestawienie zawodów, na które jest największe zapotrzebowanie.

28 stycznia 2020 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło „Prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy”.. Celem tego dokumentu jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego w odniesieniu do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy. To przewidywania na najbliższe 5 lat. 

Prognoza obejmuje tylko te zawody, do jakich technika, szkoły policealne, szkoły branżowe I stopnia (zreformowane zasadnicze szkoły zawodowe) i szkoły branżowe II stopnia. Nie dotyczą tych, których wykonywanie wiąże się z ukończeniem studiów np. nauczycieli, lekarzy, prawników, pielęgniarek i położnych itd.

Które zawody cieszą się zapotrzebowaniem na pracowników?

Kształcenie w tych zawodach otrzyma wyższa subwencję oświatową. W województwie dolnośląskim istnieje zapotrzebowanie na następujące zawody: górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny, operator maszyn i urządzeń przeróbczych, technik geolog, technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny, technik technologii żywności. 

W województwie kujawsko-pomorskim prognoza zawiera takie zawody jak: cukiernik, operator urządzeń przemysłu chemicznego, technik analityk, technik informatyk, technik teleinformatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych. 

W liście zapotrzebowania na zawody w województwie lubelskim znajdują się: magazynier-logistyk, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, technik agrobiznesu, technik eksploatacji portów i terminali, technik logistyk, technik ochrony środowiska, technik rolnik, technik spedytor, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 

W województwie małopolskim prognoza zawiera zawody: elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, operator urządzeń przemysłu chemicznego, technik przemysłu mody, technik technologii chemicznej, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik żywienia i usług gastronomicznych. 

W województwie mazowieckim z kolei, istotne zawody to: betoniarz-zbrojarz, krawiec, kuśnierz, technik budownictwa, technik przemysłu metalurgicznego, technik przemysłu mody, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik technologii chemicznej, technik żywienia i usług gastronomicznych. 

Zawody, na które nie ma zapotrzebowania 

Fachy, dla których nie ma ani jednego województwa, w którym zawód znajduje się na liście profesji cieszących się istotnym zapotrzebowaniem to m.in.: przetwórca ryb, technik-jubiler, kominiarz, terapeuta zajęciowy, ogrodnik, technik farmaceutyczny, opiekun osoby starszej, technik dentystyczny, technik księgarstwa, asystent stomatologiczny, protetyk słuchu, pszczelarz, fotograf i opiekunka dziecięca. 

Aplikacje, które pomogą w nauce:

Zobacz wideo
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.