500 plus po rozwodzie dzielone na pół? Tego chciał ojciec z lubelskiego. Sprawę musiał rozstrzygnąć sąd

500 plus jest świadczeniem, które przysługuje na każde dziecko w rodzinie. Co jednak w sytuacji, gdy rodzice się rozwodzą? Spór byłego już małżeństwa z województwa lubelskiego o dodatkowe pieniądze z tytułu 500 plus musiał rozstrzygnąć Naczelny Sąd Aministracyjny.

500 plus do podziału po rozwodzie?

Pewne małżeństwo z województwa lubelskiego podjęło decyzję o rozwodzie. Sytuacja skomplikowała się w momencie podziału 500 plus. Do tej pory para dostała łącznie 1000 zł z tytułu świadczenia - po 500 zł na każdą z córek. Po rozstaniu, jak opisuje "Rzeczpospolita", opieka została przyznana matce, jednak ojciec brał czynny udział w wychowaniu dzieci. Spędzał z nimi weekendy, wakacje, ferie, odbierał je i zawoził na zajęcia. Mimo więc, że byli małżonkowie dzielili się opieką nad dziećmi, 500 plus przyznano jedynie matce.

Ojciec odwołał się od tej decyzji przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym, a następnie dochodził swoich praw w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Gdy ten jednak oddalił jego skargę, mężczyzna skierował odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nie podzielił 500 plus między małżonków. Tym samym podtrzymał orzeczenia jednostek niższych instancji o przyznaniu całości świadczenia matce. Dlaczego tak się stało?

500 plus po rozwodzie

Prawo dopuszcza możliwość podziału 500 plus w sytuacji rozwodu. Wówczas każdy z małżonków dostaje po 250 zł miesięcznie. Jednak aby tak się stało, rodzice muszą sprawować nad dzieckiem opiekę naprzemienną, czyli opiekować się nim w w porównywalnych i powtarzających się okresach. Jeśli tak się dzieje, każdy z rodziców ma prawo uwzględnić dziecko jako członka rodziny, a co za tym idzie - zyskać prawo do 500 plus. 

Choć wydaje się, że para z lubelskiego teoretycznie spełniła te warunki, to w praktyce zabrakło jednej rzeczy. Tylko sąd może prawnie zadecydować, czy dana rodzina sprawuje nad dzieckiem opiekę naprzemienną czy nie. Bez orzeczenia sądu 500 plus nie jest dzielone między byłych małżonków, małżonków w separacji czy też rodziców żyjących w rozłączeniu. Para z lubelskiego zwarła jedynie umowę ustną. 

Zgodnie z prawem, po rozstaniu się rodziców 500 plus zostaje przyznane temu rodzicowi, z którym dziecko mieszka.

Co oprócz 500 plus rząd oferuje rodzinom? Zobacz w naszym wideo

Zobacz wideo

500 plus - jak złożyć wniosek?

500 plus jest świadczeniem rodzinnym cieszącym się ogromną popularnością wśród Polaków. Bez wątpienia przyczynił się do tego także fakt, że bardzo łatwo można złożyć wniosek o dodatkowe pieniądze. Od 1 lipca 2019 roku wniosek o 500 plus w kilka minut wypełnia się i wysyła przez internet. Można to zrobić portalu Emp@tia, poprzez bankowość elektroniczną lub PUE ZUS (Jak złożyć eWniosek o 500 plus krok po kroku? Przeczytasz o tym w naszym artykule).

Oczywiście nadal można też składać wnioski o 500 plus drogą tradycyjną. Należy w tym celu udać się z kompletem dokumentów do urzędu miasta, gminy lub ośrodka pomocy społecznej. 

500 plus. Kto może ubiegać się o świadczenie?

Od lipca zeszłego roku reforma ustawy o 500 plus wprowadziła w życie istotną zmianę: świadczenie zaczęło przysługiwać na każde dziecko, a nie tylko na drugie, jak było wcześniej. Co więcej, nowe rozporządzenie zniosło kryterium dochodowe, które bardzo ograniczało grono beneficjentów programu. Obecnie nie ma żadnych wymogów, jeśli chodzi o to, ile dana rodzina musi mieć dochodu, by uzyskać 500 plus. Wcześniej świadczenie na pierwsze dziecko otrzymywały rodziny, których dochód nie przekraczał 800 netto na osobę lub 1200 zł netto na osobę w przypadku dziecka z potwierdzoną niepełnosprawnością. 

Od 2020 roku w programie pojawiło się kilka kolejnych zmian. O czym warto pamiętać ubiegając się obecnie o świadczenie 500 plus? Przeczytasz w naszym artykule:

Więcej o: