Urlopy dla rodziców 2020 - jak z nich korzystać? Komu i na jakich zasadach przysługują?

Urlopy rodzicielskie to jedne z najważniejszych kwestii w życiu nowych rodziców. Każdy działa na innych zasadach dlatego tak ważne jest, żeby zapoznać się ze wszystkimi i wybrać najbardziej odpowiadający waszym potrzebom. Który urlop jest płatny i na ile części można go dzielić? Jak korzystać z poszczególnych urlopów rodzicielskich?

Kto może korzystać z urlopów rodzicielskich?

Z urlopów rodzicielskich może korzystać rodzic biologiczny lub adopcyjny jeśli jest zatrudniony na podstawie :

 • umowy o pracę,
 • powołania,
 • wyboru,
 • mianowania,
 • spółdzielczej umowy o pracę.

W szczególnych przypadkach urlop może przejąć rodzeństwo dziecka lub dziadkowie, jeśli są zatrudnieni.

Rodzaje urlopów rodzicielskich 2020 :

Rodzaje urlopów w 2020 nie zmieniają się. Rodzicom dalej przysługiwać będą cztery rodzaje urlopów· rodzicielskich do wykorzystania.

 1. Urlop macierzyński
 2. Urlop rodzicielski.
 3. Urlop ojcowski.
 4. Urlop wychowawczy.

Urlop macierzyński

Urlop macierzyński jest obowiązkowy i trwa 20 tygodni kiedy urodziło się jedno dziecko. W przypadku kiedy urodziło się więcej dzieci, urlop się wydłuża. Matka ma prawo wrócić do pracy po 14 tygodniach wykorzystanego urlopu, jeśli pozostałe sześć tygodni przejmie ojciec dziecka.

W trakcie urlopu rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński który wynosi 100% wymiaru zasiłku. Żeby wykorzystać urlop macierzyński nie trzeba składać żadnych wniosków. Wystarczy zanieść skrócony odpis aktu urodzenia dziecka do swojego pracodawcy.

Urlop macierzyński krok po kroku

Zobacz wideo

Jeśli jesteś na urlopie macierzyńskim, pracodawca nie ma prawa rozwiązać z tobą umowy ani dać ci wypowiedzenia. Jest to możliwe tylko w przypadku gdy ogłosi upadłość lub likwidację miejsca pracy.

Urlop rodzicielski

Z urlopu rodzicielskiego rodzice mogą korzystać tylko po wcześniejszym wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Trwa do 32 tygodni i może być wykorzystany przez jednego rodzica w całości lub podzielony między obojgiem rodziców. Urlop jest płatny. Przez pierwsze sześć tygodni otrzymuje się zasiłek w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku, a za kolejne tygodnie - 60 proc. Urlop można wykorzystać na zasadach :

 • Możecie go podzielić na maksymalnie cztery części,
 • Każda z części nie powinna być krótsza niż osiem tygodni,
 • Części urlopu muszą być wielokrotnością tygodnia,
 • Możecie część urlopu (do 16 tygodni) zostawić na później i wykorzystać go do końca roku kalendarzowego, w którym wasze dzieci skończą 6 lat.

Urlop ojcowski

Urlop ojcowski przysługuje każdemu ojcu niezależnie od tego w jakiej sytuacji zawodowej jest matka dziecka i czy związek rodzicowi jest sformalizowany. Należy pamiętać, że można z niego skorzystać w ciągu dwóch lat od urodzenia się dziecka. Można go wykorzystać w całości lub podzielić na dwie części, przy czym każda z części nie może być krótsza niż tydzień. Urlop jest płatny w 100 proc. co oznacza, że ojciec dostaje zasiłek w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku. Żeby otrzymać urlop należy złożyć odpowiedni wniosek minimum siedem dni przed jego rozpoczęciem.

Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy przysługuje pracownikowi zatrudnionemu co najmniej sześć miesięcy. Wlicza się do tego również czas zatrudnienia w poprzedniej pracy. Z urlopu mogą korzystać zarówno ojciec jak i matka dziecka jeśli oboje są pracownikami.

Maksymalnie rodzice mogą wykorzystać 36 miesięcy urlopu i mogą go podzielić na pięć części. W ramach urlopu przynajmniej jeden miesiąc musi być przeznaczony dla drugiego rodzica. Z urlopu wychowawczego można korzystać do ukończenia przez dziecko szóstego roku życia. Urlop jest bezpłatny, ale jeśli dostajecie zasiłek rodzinny możecie dostać dodatek na opiekę na dziecko w czasie urlopu. Taki dodatek wynosi 400 zł. Żeby otrzymać urlop wychowawczy należy złożyć wniosek co najmniej 21 dni przed jego rozpoczęciem.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.