Urlopy dla rodziców 2019. Ministerstwo podsumowuje ubiegły rok. Urlop ojcowski coraz popularniejszy

Urlopy dla rodziców to coś z czego częściej korzystają kobiety. Jednak, jak pokazują dane, mężczyni także sięgają po przysługujące im przywileje.

Urlopy dla rodziców 2019: ile osób z nich skorzystało?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało informacje na temat urlopów, z których rodzice mogą skorzystać po narodzinach dziecka. Mowa o urlopie macierzyńskim i urlopie rodzicielskim, a także o urlopie ojcowskim. W 2019 roku z urlopów skorzystało:

  • z urlopu macierzyńskiego - 367,8 tys. kobiet oraz 12,tys. mężczyzn,
  • z urlopu rodzicielskiego - 410,3 tys. osób. Wśród nich było 4,2 tys. mężczyzn,
  • z urlopu ojcowskiego - 199,8 tys. mężczyzn.

Urlop macierzyński

Wymiar urlopu zmienia się wraz z liczbą urodzonych przy jednym porodzie dzieci. Kobieta musi obowiązkowo wykorzystać 14 tygodni urlopu, z jego pozostałej części może skorzystać ojciec dziecka (jeśli mama zdecyduje się na powrót do pracy). Jeśli podczas jednego porodu rodzi się jedno dziecko, wymiar urlopu to 20 tygodni. 14 tygodni musi wykorzystać kobieta (może go podzielić, jego część -do sześciu tygodni - może zostać wykorzystanych przed samym porodem). Jeśli po 14 tygodniach kobieta zdecyduje się na powrót do pracy, pozostałe sześć tygodni może wykorzystać ojciec dziecka. Matka nie musi składać wniosku o udzielenie jej urlopu macierzyńskiego, musi dostarczyć pracodawcy skrócony odpis aktu urodzenia dziecka. Jeśli z części urlopu macierzyńskiego chce skorzystać ojciec, musi on złożyć wniosek, pracodawca ma obowiązek go uwzględnić. Część urlopu macierzyńskiego, który wykorzystuje ojciec dziecka, przyjęło się nazywać urlopem tacierzyńskim. Więcej informacji o urlopie macierzyńskim znajdziesz tutaj: Urlop macierzyński 2020. Wymiar, wniosek, wynagrodzenie

Urlop rodzicielski

Przysługuje on zarówno matce, jak i ojcu dziecka. Jego wymiar uzależniony jest od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Gdy rodzi się jedno dziecko, rodzicom przysługuje do 32 tygodni, a gdy rodzi się dwoje lub więcej dzieci - do 34 tygodni. Urlop można wykorzystać jednorazowo lub podzielić go na części - nie może być ich jednak więcej niż cztery. Warunkiem korzystania z tego urlopu jest wcześniejsze wykorzystanie urlopu macierzyńskiego. U pracodawcy musimy złożyć wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego. Więcej informacji znajdziesz tutaj: Urlop rodzicielski 2020. Wymiar, wniosek, wynagrodzenie

Urlop ojcowski

Ten urlop - jak już sama jego nazwa wskazuje - przysługuje ojcu dziecka, jest on niezależny od urlopu macierzyńskiego. Wymiar urlopu to dwa tygodnie, a tata nie musi go wykorzystać od razu po narodzinach dziecka. Urlop ojcowski może zostać też podzielony na dwie, trwające po tygodniu, części. Urlop przyznawany jest na wniosek pracownika, a pracodawca musi go uwzględnić. Więcej informacji o tym urlopie znajdziesz tutaj: Urlop ojcowski 2020. Wniosek, wymiar, komu przysługuje, kto płaci. Urlop ojcowski to nie urlop tacierzyński

Nie tylko urlopy. Państwo oferuje rodzicom także wsparcie finansowe. Jakie?

Zobacz wideo
Więcej o: